Nieuws

Verwarming: warmtemeters geven slechts een schatting van je verbruik

03 oktober 2017
calorimeter

Regelmatig lopen er bij ons vragen en klachten binnen over warmtemeters. Het probleem: deze toestellen hebben geen onweerlegbare wetenschappelijke basis. En ze vervangen door één centrale teller is niet altijd mogelijk.

Eén van de vele getuigenissen die ons contact center te horen kreeg : “De warmtemeters van firma X voldoen niet en zijn niet geijkt volgens de vereisten van de Belgische en Europese wetgeving. De klachten hierover lopen op op het net. Er zijn miljoenen gedupeerden. De frauduleuze warmtemeters meten een verbruik van je verwarming wanneer het buiten 23 °C is! Afgelopen jaar werden bij het KMI 25 dagen gemeten waarop de temperatuur hoger lag dan 23 °C. Dat betekent dat je als consument dus een volledig maand te veel zou betaalt!” 

Dit soort klachten gaat over de manier waarop verwarmingskosten worden berekend in een gebouw dat slechts over één installatie beschikt voor alle appartementen. De berekening kan gebeuren door de kosten evenredig te verdelen of op basis van het aantal vierkante meter van ieder appartement, maar die procedure is niet rechtvaardig en laat je evenmin toe om te kunnen besparen.
Indien een bewoner kwistig omspringt met zijn verwarming, zal de meerkost voor een deel worden betaald door zijn buren. De “oplossing” bestaat erin om meettoestellen te plaatsen op de leidingen of, wat vaker gebeurd, op de radiatoren. Dat zijn wat we noemen warmtemeters of energieverdelers. 

Geen wetenschappelijke basis 

“De waarheid moet worden gezegd : zo’n warmtemeter heeft geen wetenschappelijke basis en zal dat ook nooit heben” , verduidelijkt Olivier Lesage, onze specialist inzake energie. “Warmtemeters geven enkel een schatting van de verdeling van verwarmingskosten. Verwacht je dus niet aan een grote accuraatheid met deze toestellen. Als je echt een goed beeld wilt hebben, dan kan je overstappen op een centrale teller (ongeveer € 200 à € 250 excl. btw en installatie). Maar dan moet je installatie dat wel toelaten: er mag maar één stijg- en één retourleiding zijn in het appartement.”

Enkele tips 

Wat kan je in tussentijd doen als je verwarmingskosten je abnormaal hoog lijken? 
1. Zorg dat je zelf bij de jaarlijkse meteropname door een erkende firma bent. 
2. Controleer of er geen rekenfout in je afrekening is geslopen. Indien dit het geval is, contacteer je syndicus of de firma die instaat voor de opmetingen of facturatie. 
3. Neemt je factuur gevoelig toe, verzeker je er dan van dat ze op dezelfde periode slaat en dat de kosten voor het hele appartementsblok op dezelfde manier zijn toegenomen.
4. Indien bepaalde kosten je niet in verhouding lijken tot die van andere bewoners, vraag dan om na te gaan of er geen defect is aan een bepaalde warmtemeter.

Wil je nog meer tips om te besparen op je energiefactuur? Raadpleeg dan zeker onze actie isolatie.