Tips

Mijn hernieuwbare energie - Je virtuele bomen

02 juni 2019

Je virtuele bomen

Wat vertelt deze waarde?

Bij de productie en het transport van energie, voor elektriciteit of verwarming, komt CO2 vrij. Welnu, CO2 is een broeikasgas dat de klimaatopwarming veroorzaakt.

Een systeem van hernieuwbare energie vertoont een lagere balans van CO2-uitstoot dan de klassieke installatie die het – gedeeltelijk of helemaal – vervangt. Dat levert een winst op qua CO2-uitstoot, wat het milieu ten goede komt.

Waarom in bomen uitgedrukt?

De CO2-winst wordt hier uitgedrukt in virtuele bomen omdat die tijdens hun groei CO2 opnemen.

Hoe gebeurt de berekening?

De berekening gebeurt op basis van de hoeveelheid CO2 die in totaal over 20 jaar wordt uitgespaard (20 jaar is de gemiddelde levensduur voor een systeem van hernieuwbare energie) en op basis van de hoeveelheid CO2 die een gemiddelde boom tijdens zijn levensduur opslaat.

En de CO2-kost van het hernieuwbare systeem?

De kosten van de energie die nodig is bij de productie en het transport van het systeem van hernieuwbare energie, zijn mee verrekend.

Ga terug naar onze rekenmodule hernieuwbare energie:

Rekenmodule hernieuwbare energie