Tips

Mijn hernieuwbare energie - Je jaarlijkse besparing

02 juni 2019

Je jaarlijkse besparing

Wat vertelt deze waarde?

Door bij je thuis een systeem van hernieuwbare energie te plaatsen betaalt u niet langer voor je vroeger verbruik. Dat blijkt vaak een financieel (zeer) interessante operatie.

Hoe gebeurt de berekening?

Alle besparingen over 20 jaar worden samengeteld, d.w.z. de jaarlijkse besparing op de energiefactuur + de eventuele financiële steun (zoals premies of groenestroomcertificaten). Van dit totaal worden alle kosten afgetrokken die u over dezelfde periode moet maken. Het resultaat gedeeld door 20 geeft de gemiddelde besparing per jaar.

Is rekening gehouden met de kosten van mijn systeem van hernieuwbare energie?

Ja, maar voor de zonneboiler en de warmtepompboiler is alleen rekening gehouden met de meerkosten ten opzichte van een klassieke boiler en dus niet met de totale investeringskosten.

Is rekening gehouden met de evolutie van de kosten voor mijn systeem van hernieuwbare energie ?

Ja, er is bij de berekening rekening gehouden met de inflatie en de indexering van de energiekosten.

Zijn de cijfers omgerekend naar de huidige waarde?

Ja. Hier zijn de bedragen omgezet in euro’s van vandaag.

Hoe moet ik de terugverdientijd lezen?

De eventuele financiële steun (zoals premies of groenestroomcertificaten) geniet u vooral in de beginperiode (eerste jaar en eventueel de volgende). Daarom is de terugverdientijd doorgaans korter dan het resultaat van de deling waarbij u de totale kosten over 20 jaar gewoon zou delen door de (gemiddelde) besparing per jaar. Als de terugverdientijd langer is dan 20 jaar, beperken wij die toch tot 20.

Ga terug naar onze rekenmodule hernieuwbare energie:

Rekenmodule hernieuwbare energie