Nieuws

Houtkachels: de door Test Aankoop gevraagde opkuis is begonnen!

09 november 2017
Hout- en pelletkachels

We doen geregeld onderzoek naar het rendement, de veiligheid en de vervuiling van pelletkachels. Reeds in 2015 bezorgden wij aan de bevoegde instanties een lijst van problemen en niet-conforme merken. Vandaag zijn er controles, maar toch stellen we vast dat er nog steeds geen sprake is van een globale aanpak...

In 2015 testten wij 17 pelletkachels die toen op de Belgische markt werden verdeeld. Resultaat? Sommige kachels haalden slechts een erg beperkt rendement (amper 70%), andere bleken dan weer veel te veel vervuilende stoffen (CO) uit te stoten. Tot slot haalden slechts 5 van de 17 een goede score als het aankwam op veiligheid. Op z’n minst verontrustend dus, gezien het risico op brandwonden en brandgevaar.

De verplichtingen inzake rendement zijn in België sinds 2016 echter verstrengd en slechts 4 van de 17 geteste kachels halen vandaag de vereiste 85%.

Op basis van deze resultaten stuurden wij toentertijd RAPEX-formulieren voor 7 toestellen en bezorgde de FOD Economie de testrapporten. De Belgische instanties gaven echter geen enkel gevolg aan deze nochtans weinig geruststellende resultaten.

Pelletkachels: properder en veiliger in 2018?

Op Europees niveau wierp onze actie wel zijn vruchten af: de specifieke Europese normen voor pelletkachels werden herzien en aangevuld, meer bepaald wat betreft de tekortkomingen inzake veiligheid. Een nieuwe norm zal eind dit jaar in voege treden. We mogen dus veronderstellen dat pelletkachels properder en veiliger zullen zijn vanaf 2018.

Vandaag, donderdag 9 november, heeft de federale milieu-inspectie, vallend onder de bevoegdheid van Minister Marghem, aangekondigd een vijftigtal houtkachels te hebben getest. De resultaten liggen in de lijn van wat we eerder hebben vastgesteld: de kachels zijn veel vervuilender dan wat is toegelaten is in het KB van 2010. En hun rendement ligt niet hoog genoeg Meteen kondigde de FOD aan 9 niet-conforme toestellen van de markt te halen.

Wanneer globale aanpak?

We verheugen ons over het feit dat de autoriteiten op de Belgische markt aanwezige kachels testen. We stellen ons echter wel vragen over de coördinatie tussen de verschillende administraties: de uitgevoerde tests hadden namelijk uitsluitend betrekking op het rendement en de vervuilende uitstoot en niet op de veiligheid.

Het lijkt er bovendien op dat de door ons in 2015 vermelde houtkachels, die dus niet-conform de Europese normen en het Belgisch Koninklijk Besluit zijn, niet van de markt werden gehaald. We vragen dan ook om verder te durven gaan en een terugroepactie te voorzien waarbij de getroffen consumenten zouden worden vergoed.

  

 

Community