Nieuws

Met z'n allen hernieuwbare energie kunnen produceren

11 januari 2018
ikea fotovoltaïsche panelen

Met dat doel voor ogen geven wij de consument informatie en zetten hem aan om een geschikte technologie te kiezen. Daarnaast interpelleren we geregeld de Belgische en Europese overheden. Het debat dat wij in het Europees Parlement organiseren, kadert in diezelfde logica.

Hernieuwbare energie is een belangrijke kwestie, voor alle consumenten en dus ook voor ons. We herinneren eraan dat Test Aankoop het Europese project CLEAR coördineert. In het eerste deel (2014-2017) werd uitgezocht wat de consumenten ervan weerhoudt om te investeren in hernieuwbare energie, werd duidelijke info gegeven over de verschillende technologieën (zonnepanelen, zonneboiler, warmtepompboiler, pelletkachel …) en werd advies verstrekt over welk systeem het best past volgens de concrete situatie. Het tweede deel (CLEAR 2.0) is onlangs van start gegaan. Dat is erop gericht de gezinnen te helpen zo onafhankelijk mogelijk te zijn voor hun energie en om hun productie en verbruik aan energie te harmoniseren.

Afspraak in het Europees Parlement 

In dat kader organiseren wij op 11/1/2018, in samenwerking met de Europese overkoepelende organisatie van consumentenorganisaties Beuc, een debat in het Europees Parlement. Het leidmotief: "Door de consument, voor de consument". Diverse Europese verenigingen zullen er vertegenwoordigers aan het woord laten die gespecialiseerd zijn in de materie. 

Onze belangrijkste eisen

Van onze kant zal onze CEO, Ivo Mechels, de gelegenheid te baat nemen om bij de overheid nog eens aan te dringen op enkele van onze belangrijkste eisen:

  • Er moet een duidelijke strategie voor de lange termijn worden uitgewerkt waarin de eigen productie van hernieuwbare energie wordt gepromoot.
  • Het mag niet dat regelingen met terugwerkende kracht worden herzien als dat een impact heeft op de investering van de consument (bv. toegekende financiële steun, taksen …).
  • Als particulier moet je bij voorrang een vlotte toegang krijgen tot het stroomnet. 
  • Er moet verder worden geïnvesteerd in een stroomnet dat de eigen productie van hernieuwbare energie door particulieren een volwaardige plaats geeft.
  • Het creëren van "energy communities", bv. binnen een appartementsgebouw of een wijk, moet worden vergemakkelijkt.

Wij werken op diverse niveaus. Niet alleen lobbyen wij bij de Europese instanties en interpelleren wij de Belgische overheden, maar uiteraard informeren wij ook het grote publiek en steunen wij burgerinitiatieven.

Tools voor de consument 

Wij hebben een specifieke website uitgewerkt: mijnhernieuwbareenergie.be. Je vindt er allerlei dossiers die door onze experts werden geschreven, artikels over wat nieuw is in dat domein, een calculator waarmee je kunt uitzoeken hoeveel je in euro’s en in CO2 bespaart al naargelang het systeem, een forum, de testresultaten van diverse toestellen en technologieën, de aankondiging van groepsaankopen …

 

     Clear