Nieuws

Geen "Tommeltol", maar waakzaamheid blijft geboden

26 september 2017
Septemberverklaring Geert Bourgeois

Gisteren stelde Vlaams minister-president Geert Bourgeois zijn septemberverklaring voor. We volgden met bijzondere aandacht de passage over de energieheffing, en we zijn in elk geval opgetogen over het feit dat de regering geen "Tommeltol" of "Turteltaks-bis" zal invoeren. Daardoor zal de elektriciteitsfactuur van de consument in belangrijke mate worden teruggedrongen.

Het Grondwettelijk Hof vernietigde in juni het omstreden decreet van 2015 dat de Vlaamse energieheffing - beter bekend als de Turteltaks - invoerde. Vlaamse consumenten kregen hierdoor sinds 1 maart 2016 gemiddeld zo’n € 100 euro extra aangerekend op hun elektriciteitsfactuur. Voor sommige verbruikers, zoals bijvoorbeeld mensen die met elektriciteit verwarmden, lagen de kosten echter nog een stuk hoger. Wij hadden in april 2016 een verzoek tot vernietiging bij het Hof ingediend op grond van discriminatie en bevoegdheidsoverschrijding. Het Hof volgde ons en stelde dat de taks vanaf 2018 niet meer aangerekend mocht worden.

Vermits de taks ongrondwettelijk werd bevonden omwille van het feit dat hij werd berekend op basis van het verbruik van elektriciteit, was het onze vrees dan men zou kiezen voor een nieuwe maar deze keer forfaitaire heffing. Gisteren is gebleken dat de regering kiest voor een erg lage taks van € 5 per afnamepunt enerzijds en een stijging van de groenestroombijdrage op de factuur anderzijds, reageren wij voorzichtig opgelucht.

Een veldslag gewonnen maar niet de hele oorlog

De zogenaamde Turteltaks was de zoveelste heffing die de elektriciteitsfactuur van de consument de hoogte in joeg. Een gemiddeld Vlaams gezin betaalde in 2017 maar liefst € 1025 voor zijn elektriciteitsfactuur waar dit nog slechts € 676 was in 2015. Een stijging van maar liefst 51 %. De redenen daarvoor zijn talrijk: een btw-verhoging van 6% naar 21%, een stijging van de distributienettarieven, de afschaffing van de gratis stroom, de vennootschapsbelasting voor de intercommunales, de turteltaks enz…

Meer en meer is de elektriciteitsfactuur van de consument op een belastingbrief beginnen te gelijken. We behaalden dan wel een grote overwinning voor het Grondwettelijk Hof door de Turteltaks te laten nietig verklaren, onze strijd voor een betaalbare elektriciteitsfactuur blijft echter actueel.

Klimaatdoelstellingen 2020

Hoewel de factuur er voor de meeste consumenten nu een stuk goedkoper zal uitzien, blijft waakzaamheid geboden. De klimaatdoelstellingen die Vlaanderen van Europa heeft gekregen, bepalen immers dat tegen 2020 maar liefst 25 074 GWh aan groene energie moet opgewekt worden (10,5% groene energie op totaalverbruik). Een objectief dat we naar alle waarschijnlijkheid niet zullen halen.

Het lijkt erop dat de Vlaamse regering de investeringen die nodig zijn voor deze klimaatambitie met deze septemberverklaring voor zich uitschuift. Het risico bestaat dat de volgende regering toch genoodzaakt zal zijn om een verhoging door te voeren van de forfaitaire bijdrage om te investeren in hernieuwbare energie. En wie weet om de boetes te betalen die Europa oplegt in geval een lidstaat haar objectieven niet haalt. Afhankelijk van hoe slecht ons land scoort kan deze boete oplopen tot € 8 270 000. Daarnaast kan Europa ook nog een dwangsom opleggen die jaarlijks € 73 310 250 kan kosten.

Het beloven nog spannende tijden te worden. De strijd om een betaalbare elektriciteitsfactuur is nog lang niet gestreden!