Uitgebreide vergelijking energieleveranciers

Variabele tarieven

Op 1 november 2022 wijzigde de berekeningswijze voor variabele tarieven. Voortaan volgen wij de nieuwe methode die gebruikt wordt door de 4 energieregulatoren van ons land.

Concreet betekent dit dat er een inschatting wordt gemaakt van de prijs op basis van de verwachte prijsevoluties voor de komende 12 maanden. Er wordt dus niet langer naar het verleden gekeken waarbij enkel rekening werd gehouden met de laatst gekende marktprijzen.

Deze wijziging is belangrijk om een juiste vergelijkbaarheid van variabele tarieven te kunnen garanderen. De nieuwe methode verzekert een correctere rangschikking waardoor het duidelijker wordt welk tariefplan voor jou het meest voordelig is.

De berekening blijft echter altijd een inschatting op een gegeven moment. Een juiste voorspelling doen over wat je zal betalen met een variabel tarief is onmogelijk, niemand weet namelijk hoe de prijzen de komende maanden zullen evolueren. 

Momenteel kennen we een onuitgegeven situatie van heel hoge en instabiele energieprijzen. Dit betekent dat de prijs die je uiteindelijk na een jaar zult betalen, hoger of lager zal liggen, afhankelijk van hoe de energieprijzen op de groothandelsmarkten evolueren.