Uitgebreide vergelijking energieleveranciers

Meest gestelde vragen

A. De energiemarkt en mijn factuur

1. Wat betekent een variabel tarief ?

Bij een variabel tarief wordt de energiecomponent (ongeveer één derde van de factuur voor elektriciteit en de helft voor gas) geïndexeerd op basis van parameters die meestal om de drie maanden veranderen. De getoonde prijs in de rekenmodule is gebaseerd op basis van de laatst gekende parameters. De prijs die uiteindelijk betaald zal worden, kan hoger of lager liggen, afhankelijk van hoe de energieprijzen op de groothandelsmarkten evolueren. Ook seizoenseffecten spelen hierbij een rol: tijdens de winter liggen de prijzen op de energiemarkten doorgaans hoger dan tijdens de zomer. Dit zorgt ervoor dat de getoonde prijzen van variabele contracten tijdens de winter hoger zijn dan tijdens de zomer.

Aan de keuze voor een variabel tarief is met andere woorden een risico verbonden. Bij het ondertekenen van het contract weet je immers niet hoe de indexeringsparameters zullen evolueren. Als de trend dalend is, krijg je een leuke verrassing bij de afrekening. Anders moet je het verschil bijbetalen.

2. Wat betekent een vast tarief (ook “semi vast” genoemd) ?

In tegenstelling tot een variabel tarief is een vast tarief niet gebonden aan indexeringsparameters. Het biedt dus meer zekerheid aangezien je precies weet hoeveel je zult betalen tijdens de duur van je contract. Over de hele looptijd van je contract zullen deze tarieven niet stijgen wanneer de marktprijs verhoogt. Keerzijde van de medaille is dat je ook niet kunt genieten van eventuele prijsdalingen die zich tijdens deze periode zouden voordoen.

3. Kies ik best voor een vast of een variabel tarief?

In het geval van een vast tarief weet je precies hoeveel je over de hele looptijd van het contract betaalt. Je factuur is ook makkelijker te ontcijferen en te controleren. Let wel: enkel de energieprijs blijft vast (en bv. niet de heffingen, die wel kunnen evolueren). Daarom spreekt men ook van een semi-vast contract. Het nadeel is dat je niet kunt genieten van een eventuele daling van de prijs per kWh, wat wel kan bij een variabel tarief. In feite kan men dit best vergelijken met de keuze voor een vaste of een variabele rentevoet bij een hypothecair krediet.

Wat is dan het beste? Uit onze simulaties blijkt dat de goedkoopste formules soms semi-vaste, maar soms ook variabele contracten zijn, zowel voor gas als voor elektriciteit. Ter informatie, de meeste Belgische gezinnen kiezen voor een semi-vast contract, althans voor elektriciteit. De keuze is dus persoonlijk, afhankelijk van hoeveel risico men bereid is te nemen. Maar op een moment van hoge energieprijzen, opteer je beter voor een variabel contract. Wanneer de prijzen normaliseren, kun je altijd overschakelen naar een vast tarief.

4. Wat is het verschil tussen de energieprijs en de netkosten ?

De energieprijs bestaat uit de vaste vergoeding en de prijs per kWh, die worden bepaald en aangerekend door de leverancier. Ze bevatten eveneens de kosten voor groene energie (en warmtekrachtkoppeling in Vlaanderen) die worden gemaakt door de leverancier en doorgerekend aan de consument. De netkosten bevatten enerzijds de transportkosten (Elia als enige transportnetbeheerder voor elektriciteit en Fluxys voor gas) en anderzijds de distributiekosten die afhangen van de distributienetbeheerders (Eandis, Infrax, Ores, Sibelga…). Bij deze kosten moet men tot slot ook verschillende bijdragen en taksen toevoegen.

5. Zijn er valstrikken verbonden aan de goedkoopste contracten op de markt ? Moet men er voor oppassen ?

Nee. De elektronen en gasmolecules zijn identiek voor elke leverancier en er bestaat geen systematisch verband tussen de prijs en de kwaliteit van uw energie. Weet wel dat bepaalde goedkope contracten 100% online contracten zijn die je niet altijd toegang geven tot het call center van jouw leverancier. Verzoeken of vragen gebeuren in dat geval via mails. Maar laat dit geen rem vormen op jouw keuze.

6. Wat is de waarde van de benaming "groen" of “groene leverancier”, en is groene stroom ook echt groen ?

”Groen” is vaak een bedrieglijke benaming. Volgens de wet volstaat het dat de leverancier van "groene" stroom Europese certificaten ("oorsprongscertificaten") voorlegt om aan te geven dat zijn elektriciteit groen is, tenminste voor de hoeveelheid hernieuwbare energie die hij in België verkoopt. Deze certificaten bewijzen maar één ding: dat de hoeveelheid "groene" stroom ergens in Europa geproduceerd werd en afkomstig is van een hernieuwbare energiebron. Ze verplichten de leverancier niet om over zijn eigen installaties voor hernieuwbare energie te beschikken. Niets verhindert dus deze leverancier om ook in grijze stroom te investeren. Ons rekenmodule vermeldt evenwel informatie over de groene stroom zoals aangekondigd door de leverancier en de werkelijk gemeten groene stroom door Greenpeace.

7. Mijn gasmeter geeft het verbruik in m³ weer terwijl het in kWh gefactureerd wordt. Hoe rekent men deze waarden om ?

België wordt bevoorraad met laagcalorisch gas of hoogcalorisch gas, afhankelijk van geografische zones. Je hebt daarin dus geen keuze. In het eerste geval bedraagt de omzettingsfactor van m³ naar kWh ongeveer 10 (1 m³ = 10 kWh). In het tweede geval bedraagt de omzettingsfactor ongeveer 11.5 (1 m³ = 11.5 kWh). Deze waarden variëren maandelijks en kunnen nagevraagd worden bij uw distributienetbeheerder.

8. Waarom krijg ik soms verschillende resultaten op andere prijsvergelijkingswebsites?

Energietarieven wijzigen maandelijks. Testaankoop doet zijn uiterste best om bij de start van elke nieuwe maand de prijzen zo snel mogelijk online te krijgen, op basis van de tariefkaarten die door de leveranciers worden gepubliceerd. Daarbij doen we ook de nodige checks om fouten in onze rekenmodule te vermijden. Verschillen met andere prijsvergelijkers kunnen diverse oorzaken hebben, maar uit ervaring weten we dat de meeste verschillen voortvloeien uit één van volgende redenen:

  • de simulatie gebeurde niet op basis van exact dezelfde gegevens (postcode, verbruik…)
  • de simulatie gebeurde bij het begin van de maand, op het moment waarop de tarieven bij sommige prijsvergelijkers nog niet gewijzigd zijn
  • bij sommige prijsvergelijkers (zoals deze van de energieregulatoren) houdt men geen rekening met promoties of kortingen

Indien je grote verschillen vaststelt en je bent van mening dat deze niet te wijten zijn aan bovengenoemde oorzaken, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij kijken het graag voor jou na.

9. Mijn huidig contract is goedkoper dan de resultaten die ik krijg in jullie rekenmodule. Hoe kan dit?

Wanneer je een simulatie doet via onze module, dan krijg je de meest actuele tarieven te zien. Deze tarieven gelden voor het komende jaar, dus indien je nu zou intekenen op een contract. De prijs die je op dit moment betaalt is daarentegen gebaseerd op het afgelopen jaar. De kans is groot dat bepaalde prijscomponenten, zoals de nettarieven of heffingen, ondertussen duurder geworden zijn.

Het is dus eigenlijk niet correct om wat je nu betaalt te vergelijken met het resultaat van de simulatie. Indien je een goed idee wil krijgen of je nog kan besparen, is het aangeraden om een simulatie te doen en op basis van jouw laatste jaarverbruik na te gaan hoe jouw huidig contract scoort in de rangschikking.

10. Hoe wordt de Beste Koop bepaald?

De Beste Koop is het product dat wij jou adviseren op basis van jouw verbruiksgegevens. Het gaat om het meest voordelige contract van een leverancier met een goede kwaliteit. Contracten met specifieke voorwaarden (bijvoorbeeld de verplichting een aandeel te kopen alvorens men klant kan worden) of bestemd voor specifieke doelgroepen (bijvoorbeeld enkel voor prosumenten), komen niet in aanmerking om Beste Koop te worden.

11. Hoe wordt de Beste van de Test bepaald?

We identificeerden vijf criteria waaraan de meest voorbeeldige energieleverancier moet voldoen. Het gaat om toegankelijkheid voor elke consument, een transparante tariefstructuur, de ondertekening van het Consumentenakkoord, de manier waarop de vaste vergoeding wordt aangerekend en de tevredenheid van onze leden over de leverancier. De leverancier die het beste scoort op deze criteria, krijgt ons label van “Beste van de Test”. Meer informatie over de toekenning van het label vind je in ons dossier “Hoe jouw gas- en elektriciteitsleverancier te kiezen?”.

B. Mijn overstap van leverancier 

1. Wat is een EAN-code en waar kan ik ze terugvinden?

Je vindt jouw EAN-code (European Article Numbering) meestal op jouw energiefactuur. De code bestaat uit 18 cijfers en begint met 54. De EAN-code is uniek en dient om jouw leveringspunt te identificeren. Er is een verschillende code voor de elektriciteits- en gasmeter.

2. Waar kan ik de informatie vinden die wordt gevraagd over mijn huidige energieverbruik?

Alle informatie die je moet ingeven, staat vermeld op jouw jaarlijkse afrekeningsfactuur. Als je deze niet vindt, raadpleeg dan jouw leverancier. Hij kan jou deze informatie ook meedelen.

3. Als ik van leverancier verander, moet ik dan mijn installatie veranderen?

Absoluut niet, je hoeft geen veranderingen aan te brengen aan jouw installatie en je blijft elektriciteit en/of gas krijgen zoals voorheen.

4. Wat zal er veranderen als ik kies voor een nieuwe leverancier?

Veranderen van leverancier komt eigenlijk neer op veranderen van facturatie. Het gaat om een louter administratieve wijziging. De rest blijft identiek (installatie, kwaliteit van de energie).

5. Als ik van leverancier verander, moet ik dan mijn vorige leverancier waarschuwen?

Nee, de nieuwe leverancier handelt alles voor jou af.

6. Kan ik een verschillende leverancier hebben voor gas en voor elektriciteit ?

Ja, dat kan. Echter, bepaalde consumenten geven de voorkeur aan éénzelfde leverancier voor gas en elektriciteit. Op deze manier ontvangen ze maar 1 factuur.

7. Bestaat er geen risico dat de dienstverlening minder goed is bij een kleine leverancier?

Kwaliteit is niet gekoppeld aan de grootte van een leverancier. Sommige "kleine" leveranciers hebben ook een zeer goede klantendienst. Je kan meer gedetailleerde informatie over de kwaliteit van de leveranciers vinden in het klassement, door op de naam van een leverancier te klikken. Men moet ook weten dat, alvorens ze een licentie verkrijgen, alle leveranciers, dus ook de kleinste, bij de regionale regulator moeten bewijzen dat ze over de nodige financiële maar ook technische capaciteiten beschikken om hun taak tot een goed einde te brengen.

8. Moet ik annuleringskosten betalen bij de verbreking van mijn huidige contract?

Nee, je hoeft niet langer verbrekingskosten te betalen, zelfs niet bij vroegtijdige verbreking van jouw contract. Je moet wel altijd een opzegtermijn van 1 maand respecteren. Raadpleeg uw factuur voor meer details.

9. Kan ik me bedenken nadat ik een contract bij een leverancier heb ondertekend ?

Bij een verkoop die telefonisch of online werd afgesloten, of bij een overeenkomst buiten de verkoopruimten van de verkoper (bv huis-aan-huisverkoop, op een beurs…) bedraagt de herroepingstermijn 14 kalenderdagen. In het eerste geval start deze termijn na de schriftelijke bevestiging van het contract door de consument. In het tweede geval begint de herroepingstermijn te lopen vanaf wanneer de consument een schriftelijke bevestiging van de leverancier ontvangt.

10. Als ik van leverancier verander, moet ik dan vrezen voor een onderbreking in de energie- of gastoevoer tijdens de omschakeling?

Nee, de kwaliteit en de continuïteit van de levering worden gegarandeerd door jouw distributienetbeheerder (jouw intercommunale) ongeacht jouw leverancier. De elektriciteit en/of het gas van jouw nieuwe leverancier zullen van dezelfde kwaliteit zijn.

11. Wanneer er een stroomtekort (« black-out ») is, loop ik dan meer risico om zonder elektriciteit te vallen bij een kleine leverancier ?

Nee. Bij eventueel tijdelijk stroomtekort zal het afschakelplan per geografische zone gebeuren, onafhankelijk van bij welke leverancier je klant bent.

12. Kan ik van leverancier veranderen als ik zonnepanelen heb ?

Ja. Vergeet echter niet dat bij verandering van leverancier de meterstanden worden opgenomen en er een factuur volgt. Er is dan het probleem van de opgesplitste facturatie waardoor je een deel van het voordeel van jouw zonneproductie verliest. Dat is het geval indien het verbruik in de winter niet werd gecompenseerd door de productie in de zomer. Hoe dichter de datum van de overstap de datum van jouw jaarlijkse opmeting benadert, hoe minder nadelig de opgesplitste facturatie zal zijn.

13. Ik geniet van het sociaal tarief. Is het voor mij interessant om deel te nemen aan de groepsaankoop gas en elektriciteit ?

Het sociaal tarief, of de sociale maximumprijs zoals het nu officieel heet, zal altijd lager liggen dan de prijs verkregen via de groepsaankoop. Het sociaal tarief wordt wettelijk vastgelegd op basis van de goedkoopste tarieven die op de Belgische markt door de energieleveranciers en distributienetbeheerders worden gehanteerd.

14. Ik ben geswitcht via jullie rekenmodule maar het voorschotbedrag dat de nieuwe leverancier mij aanrekent ligt hoger dan wat werd berekend. Hoe kan dat?

Daar zijn een aantal mogelijke verklaringen voor:

  • Het energieverbruik op basis waarvan je je simulatie deed, ligt lager dan het werkelijke historische verbruik dat je leverancier doorkreeg van je netbeheerder
  • Er is een welkomstpromotie van toepassing op het product waarop je intekende, maar de leverancier verrekent deze pas na 12 maand. Ze is dus nog niet zichtbaar in het voorschotbedrag
  • - Je sloot een variabel contract af gebaseerd op de lage kWh prijs van dat moment (bv in de zomer), maar de leverancier berekent jouw voorschot op basis van de verwachte evolutie van de energieprijs

Is geen van bovenstaande verklaringen voor jou van toepassing, aarzel dan niet om contact te nemen met je nieuwe leverancier of met ons zodat we kunnen nakijken waar het verschil vandaan komt.

Terug naar de koopwijzer