Nieuws

Zonnepanelen? Analoge meter? Bij mega? Extra kosten komen er aan

30 augustus 2022
Mega forfait zonnepanelen

Energieleverancier Mega brengt vanaf september extra kosten in rekening voor prosumenten. Een gemiddelde zonnepaneeleigenaar met analoge meter zal maar liefst 720 euro per jaar extra moeten ophoesten. Mag dat zomaar en wat kun je ertegen doen?

Begin dit jaar besliste Octa+ als eerste energieleverancier om extra kosten aan te rekenen aan zonnepaneeleigenaars met een analoge terugdraaiende teller. Met als reden dat hij meer kosten moet maken om het evenwicht op het elektriciteitsnet te garanderen.

Het nieuwe platform voor gegevensuitwisseling dat sinds eind vorig jaar binnen de energiesector in gebruik is genomen, zou een preciezere berekening van de kosten voor zonnepaneeleigenaars opleveren. Welnu, de kosten die leveranciers moeten maken om vraag en aanbod op het stroomnet in evenwicht te houden zouden bij hen tot 20 keer hoger zijn dan bij klanten zonder zonnepanelen.

Mega roept deze reden in om voortaan extra kosten aan te rekenen aan prosumenten met een analoge meter.

Voor wie en vanaf wanneer?

Mega zal de kosten aan nieuwe klanten aanrekenen vanaf september 2022. Bestaande klanten zullen ze moeten betalen vanaf het moment dat hun contract wordt hernieuwd. Concreet: heb je een lopend contract dat in november afloopt, dan zal Mega je een contracthernieuwing sturen in september en daarbij melding maken van deze extra kosten.

Hoeveel bedragen de extra kosten?

De extra kosten worden net als bij Octa+ aangerekend op basis van het vermogen van de omvormer van de prosument. Dat is ook de parameter op basis waarvan de netbeheerder het prosumententarief berekent. 

De extra kosten zijn niet van de poes. Mega rekent voor nieuwe contracten afgesloten in september en voor de contracthernieuwingen in november maandelijks een bedrag aan van € 15 per kVA vermogen van de omvormer. Voor een gezin met een gemiddelde omvormer van 4 kVA betekent dit € 60 extra per maand of maar liefst € 720 extra op jaarbasis. Dat komt boven op het prosumententarief, de vergoeding voor het gebruik van het distributienet waarvoor een zonnepaneeleigenaar met terugdraaiende teller gemiddeld € 280 voor 4 kVA betaalt.

Ter vergelijking: Octa+ rekent sinds 1 april € 1,82 per kVA per maand aan. Intussen is dit bedrag voor nieuwe contracten al gestegen tot € 5,51 per kVA per maand, of € 22,04 per maand voor een omvormer van 4 kVA.

Mag dat zomaar?

Wij legden de vraag eerder al voor aan federaal energieregulator CREG naar aanleiding van de demarche van Octa+. Deze leverancier besliste immers om de kosten aan te rekenen aan bestaande klanten tijdens de looptijd van hun contract en liet uitschijnen dat hij daartoe verplicht was. Voor ons kon deze eenzijdige aanpassing van het contract niet door de beugel en de CREG bevestigde ons dat dit een ongeoorloofde praktijk was. Er werd een onderzoek geopend bij de Economische Inspectie, maar vandaag is het nog steeds wachten op de uitkomst van die analyse.

Mega hanteert een andere werkwijze: deze leverancier rekent de kosten niet tijdens de looptijd van je contract aan, maar wel op het moment van de hernieuwing. Hiermee gaat Mega alvast op een correctere manier te werk dan Octa+. Je leverancier moet je hierover uiteraard duidelijk informeren, maar als hij dat correct doet, belet helaas niets hem om extra kosten aan te rekenen. Nieuwe klanten ontsnappen evenmin aan de extra kosten.

Wat kun je als consument ertegen doen?

Als klant van Mega staat het jou uiteraard vrij om van leverancier te veranderen. De meeste andere leveranciers rekenen deze kosten op dit moment nog niet aan. Het is dus aan te raden om op het moment van je contracthernieuwing een prijsvergelijking uit te voeren en rekening te houden met deze kosten om uit te maken welk contract voor jou het meest voordelig is. 

Daarbij is het advies doorgaans wel om met een terugdraaiende teller pas te switchen op een moment dat zo dicht mogelijk bij de jaarlijkse meteropname ligt. Enkel zo kun je verlies van de productie door je zonnepanelen vermijden. Ligt je nettoverbruik op het moment van je contracthernieuwing dicht bij nul, dan kun je een overstap overwegen.

Wij vinden het alleszins zeer betreurenswaardig dat in deze voor veel gezinnen bijzonder moeilijke periode van peperdure energieprijzen, leveranciers dergelijke hoge kosten aanrekenen.