Dossier

Heb je een vergunning nodig voor een zwembad in de tuin?

17 juli 2020

Dat hangt af van de grootte van het zwembad, maar ook van de tuin en het gewest.

Ben je uitgekeken op het opblaasbadje in je achtertuin? Wil je een echt zwembad laten bouwen? Vergeet dan niet dat je niet zelf mag beslissen wat je met je tuin doet. De overheid heeft een vinger in de pap.

Ruimtelijke ordening (en dus je tuin) is een gewestelijke aangelegenheid en elk gewest stelt zijn eigen voorwaarden voor de vrijstelling van een bouwvergunning (soms “stedenbouwkundige vergunning” genoemd en in Vlaanderen is de officiële naam zelfs “omgevingsvergunning”). Check ook even bij de gemeente of je specifieke voorschriften moet volgen (positionering ten opzichte van het huis, maximale oppervlakte, bijzonder plan van aanleg …). Daar kunnen ze je ook vertellen of je een bepaalde procedure moet volgen en of je de bouw van het zwembad moet melden aan de gemeente. De meldingsplicht kan ook gelden wanneer er geen bouwvergunning vereist is.

Vlaanderen

Je hebt geen bouwvergunning nodig als het zwembad deze voorwaarden vervult:

 • het is niet overdekt
 • het ligt in de zij- of achtertuin
 • het heeft een oppervlakte kleiner dan 80 m². Deze oppervlakte omvat het zwembad zelf, het terras, bestaande sierbaden ... Als je al een terras van 20 m² en een sierbadje van 15 m² hebt, mag je nieuwe zwembad niet meer dan 45 m² groot zijn.
 • het ligt op meer dan een meter van de perceelgrens
 • het ligt op minder dan 30 meter van het huis
 • het ligt niet in een kwetsbaar gebied
 • het wordt niet gebouwd in een oeverzone die wordt afgebakend in een bekkenbeheersplan of deelbekkenbeheersplan, noch in een strook van 5 m langs de oever van een waterloop.

Zolang je geen gebouwen aan het zwembad koppelt, hoef je geen architect in te schakelen.

Informeer bij de gemeente of bepaalde voorschriften of reglementen de mogelijkheden beperken. Als je een vergunning nodig hebt, kun je die daar aanvragen. Binnen een maand moet je die krijgen.

Brussel

Je hebt geen bouwvergunning nodig als het zwembad voldoet aan deze drie voorwaarden:

 • de oppervlakte bedraagt maximaal 20 m²
 • het is niet overdekt
 • het ligt minimaal 2 meter van aanpalende eigendommen.

Als het zwembad niet overdekt is, hoef je geen architect in te huren.

De procedure voor de bouwvergunning loopt via de gemeente. De procedure gaat snel, want er is geen advies van de bevoegde ambtenaar of de gemeente nodig

Wallonië

Je hoeft geen bouwvergunning aan te vragen als het zwembad aan deze voorwaarden voldoet:

 • het is het enige zwembad op je terrein
 • het dient voor privégebruik
 • het is onzichtbaar vanaf de straat
 • de oppervlakte bedraagt maximaal 75 m²
 • het ligt minimaal 3 meter van de perceelgrens
 • de bouw vereist geen significante wijziging van het terrein
 • het is niet overdekt, of wordt bedekt door een schuivende of opvouwbare structuur van lichte kunststof met een maximale hoogte van 3,5 m.

Als het zwembad niet voldoet aan een van deze voorwaarden, moet je een kleine vergunning aanvragen bij de gemeente (geen architect nodig). Die krijg je binnen de dertig dagen.

Wij kunnen je helpen

Je kunt ook advies krijgen van onze hulpdienst op 02 542 34 34.