Nieuws

Vlaamse regering schrapt boetes voor laattijdige autokeuring

15 juni 2023
autos

Wie door de lange wachttijden bij de autokeuring zijn voertuig te laat aanbiedt, zal daar vanaf 15 juni geen boete meer voor krijgen. Door de vele problemen bij de autokeuringcentra heeft de Vlaamse regering deze maatregel genomen.

Nieuwe regeling: geen boete voor laattijdigheid

De lange wachttijden bij autokeuringen zorgden voor heel wat frustraties. Het is vaak moeilijk om een afspraak te maken, of je moet lange wachtrijen trotseren. Er was beterschap beloofd, maar in de praktijk loopt het nog niet vlot. De wachttijden worden zelfs langer. Daardoor bieden heel wat automobilisten zich te laat aan: in Vlaanderen waren er in 2022 meer dan
400 000 laattijdige aanbiedingen
van minder dan een maand. 

Nu geeft de Vlaamse regering een vrijstelling voor de boete voor het laattijdige bezoeken aan de autokeuring. Tenminste als je kunt aantonen dat je geen afspraak kon maken binnen de maand. Dat heeft Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) aangekondigd. 

Overzicht van de nieuwe regeling

Als je je wagen te laat aanbiedt bij de autokeuring wordt er een boete aangerekend. Tijdens de eerste maand bedraagt die 9,70 euro, het bedrag loopt op naarmate je langer over tijd gaat. 

Om tegemoet te komen aan de onvrede bij mensen die niet tijdig terecht kunnen bij de keuring is nu beslist dat vanaf 15 juni geen boete voor laattijdigheid meer zal worden aangerekend. 

Terugbetaling voor reeds betaalde boetes

Wie al een boete heeft betaald, kan contact opnemen met het Departement Mobiliteit en Openbare Werken om een terugbetaling aan te vragen wegens overmacht.

Voordelen van de nieuwe regeling

De nieuwe regeling is ingevoerd omdat mensen niet tijdig terecht kunnen bij de autokeuring om hun wagen te laten nakijken. De vrijstelling is tijdelijk, zolang de problemen bij de autokeuring blijven bestaan. Wanneer de problemen bij de autokeuring opgelost zijn, zal er geen vrijstelling meer worden gegeven. Daarvoor moeten de problemen natuurlijk wel worden aangepakt.

Oplossingen voor een eenvoudigere autokeuring

Het keuringsproces is sinds mei eenvoudiger gemaakt. Een aantal gebreken die vroeger leidden tot een verplichte herstelling en herkeuring binnen vijftien dagen leiden nu enkel tot een herstelling. Dat gaat bijvoorbeeld over een ontbrekend inschrijvingsbewijs of een kapot spatbord. Er wordt ook niet meer gecontroleerd of er in de wagen een gevarendriehoek ligt. Maar er wordt onder andere ook gedacht aan personeelswerving en meer capaciteit. Tegen december volgend jaar zouden de problemen opgelost moeten zijn.

Wanneer moet je je auto laten keuren?

Een personenwagen moet voor het eerst gekeurd worden vanaf 2 maanden voor de datum waarop het voertuig 4 jaar oud wordt, te rekenen vanaf de eerste in verkeerstelling. Daarna moet de auto jaarlijks gekeurd worden, binnen de 2 maanden voor het verstrijken van je laatst afgeleverde keuringsbewijs. Onder bepaalde voorwaarden mag je 2 jaar wachten. 

Plan je autokeuring

Je moet zelf opvolgen wanneer je auto naar de keuring moet en tijdig de nodige maatregelen nemen. De herinneringskaart die wordt opgestuurd is slechts een vorm van extra dienstverlening. Je mag naar de keuring gaan vanaf 2 maanden vóór de referentiedatum. De referentiedatum blijft in dat geval behouden.

De eenvoudigste manier om problemen te vermijden en de autokeuring vlot te kunnen passeren is om geruime tijd op voorhand een afspraak te maken bij een keuringscentrum. Is er geen afspraak meer beschikbaar binnen de termijn dat je moet gaan? Check dan toch regelmatig de boekingsmodule, er vallen regelmatig tijdslots terug open omwille van annuleringen. 

Je kan op de meeste plaatsen ook zonder afspraak naar de autokeuring gaan, maar dan loop je het risico in een lange wachtrij terecht te komen. Er staan webcams bij de keuringcentra. Zo kan je vooraf kijken of er veel wachtenden zijn.

Conclusie: laat je auto toch tijdig keuren

Het is een goede zaak dat een vrijstelling voorzien wordt voor een boete die het gevolg is van het momenteel niet optimaal werkende systeem van de autokeuring. Maar we willen iedereen toch aanmoedigen om zoveel mogelijk te proberen zijn wagen binnen de voorziene termijn te laten keuren

Houd er rekening mee dat het rijden met een niet-gekeurde wagen risico’s met zich mee kan brengen qua veiligheid. In bepaalde gevallen kan een verzekering na een ongeval bovendien weigeren tussen te komen of terugbetaling vragen van hetgeen ze uitgekeerd hebben. En bij politiecontrole riskeer je een boete als je geen geldig autokeuringsbewijs kan voorleggen.