Dossier

Vraag een vergoeding voor schade door een slecht wegdek

25 februari 2020

Heeft een gat in het wegdek schade aan je auto of motor veroorzaakt? Je kunt verhaal zoeken bij het Agentschap Wegen en Verkeer of bij de gemeente.

Het gebeurt regelmatig dat bestuurders schade aan hun auto of motor oplopen door de slechte staat van het wegdek. Wanneer het jou overkomt, hoef je die onkosten niet zomaar te slikken.

1. Verzamel bewijzen ter plekke

Bel eerst de politie om de gevaarlijke toestand van het wegdek te komen vaststellen. Neem foto’s van het beschadigde wegdek en de schade aan je voertuig. Noteer nauwkeurig waar de put zich bevindt. Indien mogelijk, meet de grootte en de diepte van de put. Zijn er getuigen? Noteer dan hun naam en adres en leg hun verklaring vast.

Als de politie niet wil komen, ga dan aangifte doen in het politiekantoor van de gemeente waarin het ongeval plaatsvond. Vraag om een proces-verbaal op te stellen, maar weet dat de politie dat vaak niet meer doet voor schade aan een voertuig door een put in de weg.

Moet je voertuig weggesleept worden? Bij de meeste BA-autoverzekeringen is de takeldienst na een ongeval inbegrepen. Maar sommige verzekeraars beschouwen schade aan een wiel door een put niet als een ongeval. Andere dekken wel uitdrukkelijk bandenpech. Bewaar in ieder geval de factuur als je voor de takeldienst of herstelling betaalt, en ook eventuele onherstelbare stukken die werden vervangen.

2. Kijk je verzekeringspolissen na

Heb je een grote omnium? Doe dan aangifte. Maar denk eraan dat de meeste omniumpolissen geen tussenkomst bieden als de schade beperkt blijft tot de banden. Een kleine omnium biedt in dit geval geen dekking, behalve in het uitzonderlijke geval dat de voorruit barst door de slag wanneer je door de put rijdt.

En hoe zit het met de franchise, het bedrag dat niet voor rekening van de verzekeraar is? Om dat bedrag volledig vergoed te krijgen, moet je de dekking rechtsbijstand inroepen. Doe dus aangifte. Normaal gezien moet je dan zelf geen verdere stappen doen.

Als je verzekering geen rechtsbijstand omvat, moet je alles zelf afhandelen.

3. Doe aangifte bij de wegbeheerder

In ons land zijn er gewestwegen en gemeentewegen. Je kunt dat niet zomaar zien, maar je kunt het wel navragen bij de politie of de lokale overheid.

Waar moet je aangifte doen? Heel wat gemeenten stellen een klachtenformulier ter beschikking op hun website. Zij geven je aangifte door aan hun verzekeraar. Als het om een gewestweg gaat, kun je in Vlaanderen terecht bij het Agentschap Wegen en Verkeer van de betrokken provincie. In het hoofdstedelijk gewest is Brussel Mobiliteit verantwoordelijk, in Wallonië de Direction des Routes.

Roep elke mogelijke juridische grondslag in om een vergoeding te krijgen van de wegbeheerder. Voor putten in de weg biedt de aansprakelijkheid van de wegbeheerder voor een gebrekkige weg de meeste slaagkansen. Dan heeft het geen belang of de overheid al op de hoogte was van het gevaar, noch of ze al maatregelen had kunnen nemen.

4. Verdedig je

Ongetwijfeld zal de overheid proberen om de fout geheel of gedeeltelijk in jouw schoenen te schuiven. Ze zal aanvoeren dat de schade aan je voertuig te wijten kan zijn aan een andere oorzaak, of dat je je snelheid niet hebt aangepast aan de omstandigheden, of dat je de put had kunnen ontwijken als je voorzichtiger had gereden.

Maar je kunt je verdedigen. Je kunt bewijzen leveren die je ter plekke hebt verzameld (foto’s, getuigenissen …), je kunt wijzen op de snelle opeenvolging van de feiten en op de diepte van de put, je kunt uitleggen dat je de put niet kon ontwijken zonder andere weggebruikers in gevaar te brengen enzovoort.

5. Laatste redmiddelen

Als de wegbeheerder een vergoeding blijft weigeren, heb je twee mogelijkheden.

In Vlaanderen en Wallonië kun je terecht bij de ombudsdienst van het gewest, die als taak heeft je klacht te onderzoeken en te bemiddelen. In Brussel is deze dienst in ontwikkeling.

Je kunt ook aan een advocaat vragen of het de moeite waard is om je eisen tegenover de overheid voort te zetten, rekening houdend met de slaagkansen en de kosten van verdere stappen.

Als je rechtsbijstandsverzekeraar aanraadt om je bij de weigering van de overheid neer te leggen, kun je eveneens advies vragen aan een advocaat. Als die het standpunt van de rechtsbijstandsverzekeraar bevestigt, moet die verzekeraar de kosten van de consultatie minstens voor de helft terugbetalen.