Dossier

Dieselgate: samen naar de rechter tegen de Volkswagen-groep!

07 april 2021
dieselgate

De VW-groep sjoemelde met de uitstootcijfers van NOx voor bijna 400 000 Belgische wagens. Zij wil geen schadevergoeding betalen en biedt enkel een herstelling aan, die volgens onze tests bovendien geen resultaat heeft. Wij verdedigen daarom de gedupeerde consumenten via een groepsvordering die ontvankelijk werd verklaard, of via individuele procedures. Ons doel: een eerlijke compensatie!

Terugroepactie van VW en de herstelling

Conformiteitscontrole

Als je auto betrokken is bij het dieselgate-schandaal heb je allicht een brief ontvangen van D'Ieteren, de Belgische VW-invoerder. Daarin staat dat je zult worden uitgenodigd voor een “conformiteitscontrole” en een “technische aanpassing” van de wagen waarbij de zogenaamde sjoemelsoftware zal worden “verwijderd”. Of misschien is dit al gebeurd. Voor de motoren van 1,2 l en 2 l zou een “software-update” volstaan. Voor de 1,6 l-motoren is daarnaast nog een “technische interventie” nodig.

Na update: resultaten nog steeds hoger dan uitstootnormen

De VW-groep beweert dat de wagens na het verwijderen van de sjoemelsoftware de uitstootnormen volledig zullen respecteren. Maar klopt dit wel? Wij lieten samen met onze Italiaanse zusterorganisatie een teruggeroepen Audi Q5 2.0 TDI testen vóór en ná de software-aanpassing.

Wat blijkt: ondanks alle beloftes van VW, voldoet de wagen ook na de aanpassingen niet aan de Euro 5-norm. De NOx-uitstoot ligt maar liefst 25 % hoger dan wettelijk is toegelaten. Consumenten krijgen met andere woorden opnieuw niet de auto die hen werd beloofd. Het is dus duidelijk: VW heeft zijn klanten misleid en blijft ze ook nu nog misleiden!

Meer informatie over de test en de resultaten vind je in de volgende video.

Terugroepactie is voor consumenten niet verplicht

Is de terugroepactie nu verplicht of niet? Hierover bestond lange tijd onduidelijkheid. Eerst communiceerde D’Ieteren van wel, maar dat bleek niet te kloppen. We vroegen een duidelijk standpunt over het al dan niet verplicht karakter aan de verschillende ministers voor Mobiliteit, de minister voor Consumenten en zelfs de premier. Uiteindelijk zorgde minister voor Mobiliteit Bellot voor enige klaarheid: de Belgische wet bepaalt nergens dat de Belgische gedupeerden verplicht zijn hun auto te laten aanpassen.

Inhoud van de update: een goed bewaard geheim

Vandaag weten consumenten nog altijd niet wat er precies tijdens de software-update gebeurt, noch wat de mogelijke gevolgen zijn.

Wat er precies tijdens die update met de wagen gebeurt, blijft een goed bewaard geheim. Wij vroegen de Volkswagen-groep en de Duitse homologatie-instantie KBA om alle informatie en testresultaten die toelaten objectief te verifiëren dat de software update geen negatieve impact zou hebben op de wagen. Beiden laten weten hier niet op te kunnen ingaan.

Problemen na software-update 

We hebben heel wat klachten ontvangen van eigenaars van een Volkswagen die problemen ondervonden na de software-update.

D‘Ieteren, de invoerder van Volkswagen beweert “slechts voor 1% van de updates negatieve feedback te hebben ontvangen”. Slechts één procent?

Samen met onze zusterorganisaties in Spanje, Italië en Portugal hebben we ongeveer 10 600 eigenaars van sjoemelwagens van alle modellen ondervraagd.
De resultaten tonen dat meer dan vier van de tien eigenaars (45%!) gemerkt hebben dat er iets aan hun wagen veranderd was na de tussenkomst van de Volkswagen-groep. 

De meest voorkomende klacht is een toename van het verbruik, aangehaald door 55% van de bestuurders die na de herstelling een verandering hebben opgemerkt. Er zijn bovendien opmerkelijke verschillen naargelang de modellen. Vooral de Audi A4 wordt getroffen.

Het tweede meest voorkomende probleem: het verlies van vermogen, met de Seat Ibiza als belangrijkste slachtoffer. 

Verder zijn er ook klachten over mechanische problemen en problemen met de boordcomputer

Defect aan de uitlaatgasrecirculatie

Niet minder dan 45% van de bestuurders melden een of meerdere problemen na de software-update. Slechts 13% van de wagens met een geüpdatete software keren terug naar de garage voor een herstelling. In ruim een derde van de gevallen moet er een herstelling uitgevoerd worden aan de EGR die de uitstoot van stikstofoxiden controleert. In andere gevallen gaat het om aanpassingen aan de brandstofinspuiting of de roetfilter. 10% van de bestuurders zijn nog niet teruggekeerd naar de garage, hoewel ze wel denken dat het nodig is.

Gebruik onze klachtenbox

Bezitters van een (sjoemel)diesel die mankementen ervaren door de software-update, moeten hun wagen kosteloos terug in orde laten brengen. We raden consumenten aan hiervoor contact op te nemen met D’Ieteren, de verantwoordelijke voor de recall actie-van de Volkswagen-groep in België. Dit kan heel gemakkelijk via de klachtenbox die wij hiervoor ter beschikking stellen. Indien D’Ieteren na 14 dagen nog steeds géén (ontvangst)bevestiging of reactie heeft gestuurd, dien je je klacht ook nog eens per aangetekende brief naar D’Ieteren te sturen. Blijft een positief resultaat uit, dan kunnen wij tussenkomen voor onze leden.

Naar onze klachtenbox

Bescherm je rechten

Gezien het gebrek aan duidelijkheid, de vele onzekerheden en vertragingen, raden wij alle gedupeerden aan hun rechten te vrijwaren. Wij stellen hiervoor een modelbrief ter beschikking.

Download onze modelbrief

We moedigen alle gedupeerden aan om deze brief aangetekend op te sturen naar hun garagist, D'Ieteren en Volkswagen zelf (telkens met ontvangstbevestiging), met als bijlagen de brief van D'Ieteren en de aankoopfactuur of de verkoopsovereenkomst van hun wagen.

Wij raden consumenten die ingaan op de recall-actie aan om ook op het  document dat bij de uitvoering van de update of van de technische interventie ter ondertekening wordt aangeboden de vermelding “onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkenning of bekentenis” aan te brengen.