Informatie voor bedrijven

Klachtenplatform

Het klachtenplatform staat ter beschikking van alle consumenten en wil een middel zijn om de consument met een bedrijf in contact te brengen, waarvan hij meent dat dit zijn plichten niet nagekomen is.

Het hoofddoel is het creëren van een dialoog tussen het bedrijf en zijn klanten, zodat ze samen een minnelijke oplossing kunnen vinden voor hun geschil.

Dankzij dit systeem kan elk bedrijf de kwaliteit van zijn dienst na verkoop benadrukken en aantonen dat het belang hecht aan het oplossen van de problemen van zijn klanten. 

Deze elementen zijn van essentieel belang voor de consumenten die ons elke dag daaromtrent vragen stellen.

 
 

Hoe werkt het platform?

1. Door een aantal gegevens in te vullen in het online formulier kan de consument zijn klachten aan een bedrijf kenbaar maken. Het bedrijf beschikt dan over de nodige gegevens om het probleem van de consument goed te begrijpen, en kan dan een gepast en doeltreffend antwoord bieden.

2. De klacht wordt naar het bedrijf gestuurd in de vorm van een mail met de hoofding van Test Aankoop. Het adres dat gebruikt wordt, is het adres dat in ons systeem gekend is voor het betrokken bedrijf, of dat door de consument zelf werd ingevuld.

3. Het bedrijf moet dan enkel nog de mail op de gebruikelijke manier beantwoorden (via „Reply“ of „Antwoorden“). Het antwoord wordt rechtstreeks naar de consument verzonden en op het online platform opgeslagen.

Opdat het systeem correct zou werken, is het van groot belang dat het onderwerp van de oorspronkelijke mail niet gewijzigd wordt.

Een openbare klacht of een privé klacht?

De consument kan een publiek karakter aan zijn klacht geven. In dat geval wordt de klacht zichtbaar voor alle consumenten. Als hij zich liever enkel tot het bedrijf richt, kan hij een "privé"-statuut aan zijn klacht geven, zodat deze enkel zichtbaar is voor de consument zelf, het betrokken bedrijf, en Test Aankoop.

Als je een klacht ontvangt met het statuut "openbaar", vergeet dan niet dat al je antwoorden ook openbaar zullen zijn.

 

Wij raden je aan alle privégegevens te schrappen, die zich bijvoorbeeld in je handtekening zouden kunnen bevinden. Behalve uiteraard als je er niets op tegen hebt dat je gegevens openbaar gemaakt worden (GDPR).

 

Een dashboard voor bedrijven?

De deelname van een bedrijf aan ons platform wordt door een dashboard duidelijk gemaakt. Iedereen kan dit raadplegen en het maakt het mogelijk om de kwaliteit van de dienst na verkoop van een bedrijf te controleren, alsook de wil om een geschil of klacht in der minne op te lossen.

Het bedrijf dat over dit dashboard wil beschikken, moet in onze database opgenomen zijn (beschikken over een DBld). Dit houdt o.a. in dat we over een correct mailadres beschikken, waar we de klachten van consumenten kunnen naartoe sturen, en idealiter, ook over een contactpersoon binnen het bedrijf.

Bij de berekening van de score wordt rekening gehouden met 3 elementen:

          1. Het aantal antwoorden van een bedrijf op klachten die op ons platform ingediend werden: ons platform maakt het bedrijven mogelijk om onmiddellijk te reageren op klachten van consumenten. Het gebrek aan reactie van een bedrijf op de klachten van consumenten houdt vaak een lage kwaliteit in van de dienst na verkoop en getuigt van weinig aandacht voor de klanten.

          2. De reactiesnelheid: ook dit is een belangrijk punt, waar consumenten veel aandacht aan schenken. Deze toont de betrokkenheid en de snelheid waarmee een bedrijf een oplossing wil vinden om de stress van de consument te verlichten.

          3. De feedback van de consument: bij het afsluiten van de klacht, dient de consument zijn tevredenheid m.b.t. de oplossing ervan aan te geven. Indien hij van oordeel is, dat zijn verwachtingen gedeeltelijk of volledig ingelost werden, kan hij melden dat de klacht succesvol opgelost werd. In het tegengestelde geval zal hij aangeven dat de klacht „niet opgelost“ werd. Sommige klachten zullen een financiële tussenkomst vereisen (wanneer de consument schade geleden heeft), maar ook andere elementen kunnen de tevredenheid van de consument positief beïnvloeden bij het oplossen van de klacht, zoals bv. een duidelijke uitleg met excuses indien nodig, een kleine attentie, het begrijpen van de stress van de consument, de bereidwilligheid om te luisteren.

Deze elementen geven je opnieuw de mogelijkheid om de kwaliteit van de dienst na verkoop van je bedrijf in de verf te zetten.

 

Komt Test Aankoop tussen bij het oplossen van de klachten?

Als consumentenorganisatie zijn wij van mening dat een minnelijke oplossing inhoudt, dat het best mogelijke akkoord gevonden wordt, waarbij de rechten en de belangen van de consument behouden blijven, maar ook die van het bedrijf.

Test Aankoop komt op geen enkele manier tussen bij het oplossen van de klacht die de consument op ons platform ingediend heeft, en oordeelt evenmin over de gegrondheid ervan. Wij controleren echter wel de inhoud ervan (scheldwoorden of -uitdrukkingen, racistische uitingen, schending van de fysieke integriteit van personen,...) alsook het naleven van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Bij gebrek aan reactie van het bedrijf of bij ontevredenheid over de door het bedrijf voorgestelde oplossing kan de consument het volledige dossier aan onze dienst individuele rechtsbijstand overmaken (50 advocaten), die hem dan zal bijstaan bij het zoeken naar een oplossing. Deze dienst wordt aan onze abonnees aangeboden, ze mogen er op ieder moment een beroep op doen. De claim wordt dan door ons team advocaten onderzocht.

 

Wat nu?

Als dienstverlening aan klanten ook in je DNA zit, nodigen we je uit om actief deel te nemen aan ons platform.

 

Vragen, bezorgdheden?

Heb je nog vragen? Wil je ons ontmoeten? Wil je ons gegevens meedelen of gegevens corrigeren die in ons klachtenplatform opgenomen werden (mailadres, correctie van je bedrijfsnaam...)? Je kan ons rechtstreeks contacteren op het mailadres moderator@test-aankoop.be.Gebruiksvoorwaarden

Hulp nodig?

Bel ons op 02 892 37 05

Maandag tot vrijdag van 9u tot 12u30 - 13u tot 17u (vrijdag tot 16u)