Persbericht

Proximus tarieven: derde prijsstijging… in 3 jaar !

06 november 2019

Het duopolie houdt halsstarrig stand...

Op 1 januari 2020 zal de meerderheid van de Proximus-klanten voor de derde maal in drie jaar tijd zijn abonnementskosten zien stijgen.  Net als andere marktspelers (Telenet, Voo,…) kan Belgiës oudste telecomoperator het zich permitteren om zonder scrupules en rechtvaardiging prijsstijgingen door te voeren.  Test Aankoop maant de consument aan om nog meer te gaan vergelijken en vraagt de overheid maatregelen te nemen om de negatieve effecten van het huidige duopolie te verminderen.

Iedereen getroffen : populaire abonnementsformules, TV-pakkettenvaste telefonie, enz.

Weinig Proximusklanten zullen ontsnappen aan de opgelegde prijsverhogingen die op 1 januari worden doorgevoerd.  Enkele voorbeelden:

  • De bundels Tuttimus, Minimus en Familus stijgen opnieuw met 1€ à 1,5 € per maand. Familus kostte in 2016 67€/maandOp 1 januari 2020 moet hiervoor 70,50€/maand worden betaald...;
  • Voor bepaalde TV-pakketten zal tot 2€/maand meer moeten worden betaald;
  • Ook een abonnement voor vaste telefonie wordt maandelijks 0,50€ duurder en het tarief per belminuut en connectiekost stijgt met bijna 2 cent.Iets wat tevens geldt voor het fameuze sociaal tarief.

 

Een rechtvaardiging ? Een duopolist hoeft zich niet te verantwoorden ...

Officieel valt er geen uitleg te noteren over deze nieuwe stijgingen… Maar is dat nog wel noodzakelijk?  Of het nu een indexering, inflatie of investeringen betreft, de operator kan gelijk welk voorwendsel gebruiken om voor de derde maal in drie jaar tijd zijn belangrijkste tarieven te doen stijgen. Over de dividenden die jaarlijks worden uitbetaald aan zijn belangrijkste aandeelhouder wordt echter met geen woord gerept. In 2018 keerde Proximus  95% van haar winst als dividend uit aan haar aandeelhouders: goed voor een totaal bedrag van 513 miljoen euro. Ter herinnering, enkel in het geval van een mono- of duopolie zijn opeenvolgende verhogingen van dergelijke omvang mogelijk.  De telecomregulator werkt momenteel aan vaste groothandelstarieven (betaald door de alternatieven van de netwerkoperatoren) die in 2020 van toepassing moeten worden en dit voor een periode van 3 jaar.  Duimen maar dat deze voldoende competitief zullen zijn om concurrentie aan te trekken.

 

De rol van de overheid ...

Het betreft een evolutie waarbij we moeten vaststellen dat er een gebrek is aan concurrentie en regelgeving.  Zelfs als de regulator maatregelen belooft, heeft de vertraging op de Belgische markt de netwerkoperatoren de kans geboden reeds een behoorlijke voorsprong te nemen.  En zich te verrijken op de rug van de consument.  Ondertussen blijft de Belgische overheid, hoofdaandeelhouder van Proximus, al jarenlang een merkwaardige rol vervullen, met als gevolg een belangenconflict dat de consument duur betaalt.  De oplossing?  Ofwel trekt de overheid zich terug (indien nodig, geleidelijk) om het conflict en een ongezonde situatie te beëindigen, ofwel herinvesteert men de dividenden in infrastructuur en netwerken om een betere technische en financiële toegang te verzekeren.

 

In afwachting ... 

www.testaankoop.be/telecom

Op de website van Test Aankoop, vindt u alle details van de prijsstijgingen terug en de impact voor de factuur van de Proximus-klant, maar tevens de eerste vergelijkingen die verschillen aantonen tot wel 50% met de alternatieve formules.  Opvallend is ook de vaststelling dat bepaalde van de goedkoopste formules zijn te vinden bij het low-cost filiaal van Proximus!  Waar een wil is, is een weg!

Test Aankoop nodigt de consument dan ook uit zelf te vergelijken opwww.testaankoop.be/telecom

 
 
 

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.