Nieuws

Telecom: gratis tarief check-up mist zijn doel

03 juni 2019

Volgens de telecomwet zijn operatoren in België sinds 2012 verplicht om je minstens één keer per jaar een gratis tarief check-up voor te stellen. Uit een Facebook-peiling die we hielden in de maand mei bleek dat 84 % nog nooit zo’n check-up had ontvangen of gezien. Een betere communicatie hieromtrent dringt zich op.

Het principe van de tarief check-up is vrij eenvoudig: je operator bekijkt je maandelijks verbruik op het vlak van belminuten met de gsm, mobiele data, vast internetvolume en vaste oproepen. Op basis van die gegevens kan hij een verbruiksprofiel opstellen. Mocht blijken dat je met jouw profiel perfect zou toekomen met een goedkoper tarief, dan is je operator verplicht je dit minstens een keer per jaar te melden.

Het voorstel van de gratis check-up gebeurt voornamelijk via de factuur, maar de operator kan het ook vermelden in bijvoorbeeld de online klantenzone. Uit onze recente Facebook-peiling blijkt echter dat de meerderheid van de bevraagden hier nog niet van had gehoord.

Jarenlang te veel betaald

Begin deze maand ontvingen we de klacht van een Telenet-klant die na enkele jaren ongewijzigd zijn internetabonnement te hebben betaald ineens het voorstel kreeg om over te schakelen op een tarief dat meer dan € 20 goedkoper was voor een identieke dienst. Die klant betaalde dus al een aantal jaren te veel zonder dat zijn operator hem hierop wees. Als compensatie stelde Telenet “slechts” een commerciële geste voor in de vorm van 6 maanden gratis huur van de HD digicorder.

Omdat we een klein vermoeden hadden dat wel meer consumenten zich in een gelijkaardige situatie bevonden, organiseerden we een Facebook-peiling waaraan uiteindelijk meer dan 1 200 consumenten deelnamen. Slechts 16 % gaf aan het voorbije jaar zo’n gratis check-up te hebben ontvangen. De overgrote meerderheid had er dus nog nooit van gehoord.

Onvoldoende zichtbaar op de factuur?

Uiteraard kunnen we die onwetendheid niet volledig toewijzen aan de operatoren. Bij controles in het verleden stelden we vast dat de meeste operatoren wel degelijk hun klanten op de hoogte brengen.

Waar ligt het dan wel aan? De zichtbaarheid op de factuur kan zeker meespelen, maar een mogelijk groter probleem is dat veel consumenten hun factuur niet meer gedetailleerd bekijken. Steeds meer consumenten ontvangen hun factuur in digitale versie. Als blijkt dat hun maandelijkse kost binnen de verwachtingen blijft, hebben ze niet langer de reflex om hun factuur te openen, laat staan af te drukken. Helaas een gemiste kans voor hun portefeuille.

Betere communicatie nodig

Willen we alsnog dat de tarief check-up zijn oorspronkelijke doel niet mist, namelijk klanten niet jaar na jaar laten vasthangen aan een abonnement dat niet overeenstemt met hun verbruik, dan moet er gezocht worden naar een andere manier om deze informatie tot bij de consument te brengen. Waarom geen specifieke mailing enkel en alleen rond de tarief check-up, afzonderlijk van je factuur? In het geval van een abonnement met inbegrip van mobiele diensten kan deze communicatie ook per sms gebeuren.

Verder lijkt het ons aangewezen dat operatoren verder investeren in de online klantenzones en applicaties, zoals je die reeds terugvindt bij alle grote spelers. Dit zijn de platformen bij uitstek om op regelmatige basis zulke communicatie naar de klanten mogelijk te maken.

Het gras is misschien wel groener aan de overkant

De gratis tarief check-up zorgt dan wel voor het meest geschikte tarief voor jouw profiel bij je huidige operator, maar misschien beschikt een andere operator over een nog voordeliger tarief dat aansluit bij jouw behoeften. We kunnen uiteraard niet verwachten dat operatoren reclame gaan maken voor concurrerende tarieven. Daarom is het nuttig om ook geregeld zelf het heft in handen te nemen en een simulatie van je telecomdiensten te doen. Dit kan je in slechts enkele klikken via onze koopwijzer telecom.

 Vergelijk telecomtarieven