Nieuws

Analyse van de telecommarkt: er wacht onze autoriteiten heel wat werk

11 juli 2017
Analyse van de telecommarkt door Belgische regulatoren voor de telecom- en mediasector

De Belgische regulatoren voor de telecom- en mediasector publiceerden een analyse van de vaste telecommarkt die de problemen bevestigt die wij reeds jaren aanhalen. We vrezen echter dat de voorgestelde maatregelen niet voldoende zijn, en we vragen daarom om de piste van functionele scheiding te onderzoeken. In afwachting: blijf vergelijken. Dat kan met onze module!

Het BIPT, de CSA, de VRM en de Medienrat publiceerden op vrijdag 7 juli een analyse van de vaste telecommarkt. Het bijzonder lijvige rapport vermeldt heel wat problemen: een risico op duopolisatie, te hoge prijzen, niet voldoende toegang tot het netwerk voor alternatieve operatoren,… Punten die reeds jarenlang door ons worden aangehaald.

Erkenning van toetredingsdrempels tot de markt

Het BIPT erkent de hoge toetredingsdrempels tot de telecommarkt in België, een gevolg van “de nodige investeringen om de netwerken van de historische operatoren te dupliceren, gedaan in een periode waarin deze operatoren exclusieve rechten of feitelijke monopolies genoten.”

Ze erkennen dat deze drempels de ontwikkeling van concurrentie afremmen, en leiden tot het verdelen van de markt tussen een beperkt aantal spelers en tot ongunstige prijsontwikkelingen voor de consument. Bovendien bevestigen ze dat er ernstig gevaar is op nog meer marktconcentratie omwille van de trend van 4-play, die enkel zal kunnen aangeboden worden door een beperkt aantal operatoren die beschikken over een eigen infrastructuur (vast en mobiel).

Meer regulering en andere berekening van kosten tussen operatoren

Het BIPT stelt daarom zelf enkele correctiemaatregelen voor. De historische operatoren werden vroeger al verplicht hun netwerk open te stellen, maar het BIPT is van mening dat Proximus dit ook moet doen voor zijn nieuwe glasvezelnetwerk. Vervolgens moeten er ten behoeve van alternatieve operatoren een aantal verplichtingen worden opgelegd aan de operatoren met eigen infrastructuur.

Het BIPT heeft ook beslist dat de kost die een alternatieve operator moet betalen voor het gebruik van netwerkinfrastructuur op een andere manier berekend moet worden. Wij vroegen al langer een herziening, want het huidige systeem is inderdaad inefficiënt en staat concurrentie door alternatieve operatoren in de weg.

Over de concrete manier waarop deze herziening gebeurt moet nog beslist worden, maar wij pleiten in elk geval voor een nationale en internationale benchmark om deze “wholesale” tarieven te bepalen.

Nood aan concrete maatregelen

Wij vrezen er echter voor dat de door de regulatoren voorgestelde maatregelen niet voldoende zullen zijn om ervoor te zorgen dat de situatie echt zal evolueren ten gunste van de consument.

We vragen ons af of het niet tot de mogelijkheden zou behoren om een systeem in te voeren van functionele scheiding (het scheiden van activiteiten in het kader van het netwerkbeheer en de dienstverlening) , zoals ook reeds het geval is in het Verenigd Koninkrijk. Nood breekt wet. De tot nu toe toegepaste maatregelen zijn in ieder geval inefficiënt gebleken.

Blijf vergelijken!

In afwachting raden wij iedereen aan om de concurrentie tegen elkaar te blijven uitspelen en de goedkoopste operator op te zoeken met onze Koopwijzer tarieven internet, televisie en vaste telefoon!

Vind in één-twee-drie het voordeligste tarief