Dossier

De operator in gebreke stellen wegens verzuim van dienstverlening

01 januari 2012
De operator in gebrek stellen

01 januari 2012

Mijn telecomverbinding is verbroken, en de beloofde herstelling blijft uit. Wat kan ik doen?

Als de operator verzuimt een essentiële prestatie te leveren, kunt u zich onder bepaalde voorwaarden beroepen op een algemeen rechtsprincipe dat 'exceptie van niet-nakoming' heet.

Exceptie van niet-nakoming

Dit houdt het volgende in: nadat u per aangetekende brief een ingebrekestelling naar uw operator hebt gestuurd om het herstel van de internet- of telefoonverbinding te eisen, deelt u de operator mee dat u overweegt de betaling van zijn facturen op te schorten. U dreigt ermee om ook uw andere contractuele verplichtingen op te schorten als de operator niet ingaat op uw eis.

Ingebrekestelling verbieden: onwettig

Het is mogelijk dat de algemene voorwaarden van uw operator u verbieden om uw contractuele verplichtingen op te schorten
als de andere partij in gebreke blijft. Daar hoeft u echter geen rekening mee te houden, omdat deze clausule onwettig is. Maar zorg ervoor dat u de regels voor het toepassen van de exceptie van niet-nakoming naleeft, zoals de voorafgaande ingebrekestelling.


Afdrukken Versturen via e-mail