Dossier

De operator in gebreke stellen wegens verzuim van dienstverlening

09 juli 2020
De operator in gebrek stellen

Mijn telecomverbinding is verbroken, en de beloofde herstelling blijft uit. Wat kan ik doen?

Als de operator verzuimt een essentiële prestatie te leveren, kun je je onder bepaalde voorwaarden beroepen op een algemeen rechtsprincipe dat 'exceptie van niet-nakoming' heet.

Exceptie van niet-nakoming

Dit houdt het volgende in: nadat je per aangetekende brief een ingebrekestelling naar je operator hebt gestuurd om het herstel van de internet- of telefoonverbinding te eisen, vertel je de operator dat je overweegt de betaling van zijn facturen op te schorten. Je dreigt ermee om ook uw andere contractuele verplichtingen op te schorten als de operator niet ingaat op je eis.

Ingebrekestelling verbieden: onwettig

Het is mogelijk dat de algemene voorwaarden van jouw operator je verbieden om je contractuele verplichtingen op te schorten als de andere partij in gebreke blijft. Daar hoef je echter geen rekening mee te houden, omdat deze clausule onwettig is. Maar zorg ervoor dat je de regels voor het toepassen van de exceptie van niet-nakoming naleeft, zoals de voorafgaande ingebrekestelling.