Persbericht

Eigenaars van een HP-printer krijgen tot 6 juni om hun vergoeding te claimen

06 maart 2023

Werkte jouw printer van HP niet met de nieuwe inktpatronen die je ervoor had gekocht? Dat komt misschien door de Dynamic Security-technologie die HP in zijn printers had geïnstalleerd. Die technologie zorgde er namelijk voor dat de printers stopten met werken wanneer ze patronen detecteerden zonder originele HP-chip. Je komt dan in aanmerking voor een schadevergoeding van 20, 35 of 50 euro. Daarvoor moet je een claim indienen op onze website, en de periode om dat te doen is verlengd tot 6 juni 2023.

Wat is Dynamic Security?

Dynamic Security is de technologie die printerfabrikant HP vanaf 2016 in haar printers voorzag. Volgens HP was het een manier om een goede klantervaring te garanderen, om de integriteit te behouden van de printsystemen en om haar intellectuele eigendom te beschermen. Maar volgens Euroconsumers, de consumentenorganisatie waar ook Testaankoop toe behoort, waren consumenten niet genoeg geïnformeerd over de gevolgen van Dynamic Security, vooral over het feit dat de printers stopten met werken wanneer de consument inktpatronen gebruikte zonder originele HP-chip.

Schadevergoeding

In september vorig jaar bereikte Euroconsumers een akkoord met HP om alle eigenaars van de betrokken printers te vergoeden. Het akkoord kan niet worden beschouwd als een erkenning van enige fout of wanprestatie door HP, noch als een erkenning door Euroconsumers en zijn leden van de ongegrondheid van hun eisen, maar als een teken dat beide partijen zich willen inzetten voor de consument.

HP stemt ermee in om 1.350.000 US dollar ter beschikking te stellen voor het betalen van de schadevergoeding aan eigenaars van HP printers die beweren schade te hebben geleden als een gevolg van het feit dat ze niet wisten dat de printers met Dynamic Security waren uitgerust. Consumenten in België, Italië, Spanje en Portugal kunnen dus compensatie vragen wanneer ze tussen 1 september 2016 en 17 november 2020 eigenaar of bezitter waren van een hierna genoemde printer:

Aanvullende schadevergoeding

Afhankelijk van het model van de printer ligt de forfaitaire schadevergoeding op 20, 35 of 50 euro. Consumenten kunnen ook een aanvullende schadevergoeding van maximaal 45 euro bekomen indien ze kunnen bewijzen dat ze door Dynamic Security meer schade hebben geleden. In geen enkel geval kan een eisende consument meer dan 95 euro ontvangen.

 

Wat als 1.350.000 dollar te veel of te weinig is?

Indien na 6 juni 2023 het totale bedrag van de verzoeken tot schadevergoeding het bedrag van 1.350.000 US dollar overschrijdt, dan zal de waarde van de individuele vergoedingen pro rata herleid worden opdat alle rechthebbende consumenten hun geprorateerd aandeel in de schadevergoeding ontvangen.

Indien na 6 juni 2023 het schikkingsfonds niet volledig is besteed, zullen de resterende middelen worden aangewend ten behoeve van de consumenten, met inbegrip van - maar niet beperkt tot - het betalen voor campagnes en vergelijkbare activiteiten met het oog op onderwijs, vorming en bewustmaking inzake consumentenrechten in België, Italië, Spanje of Portugal, of om de resterende middelen te bestemmen voor wetenschappelijk onderzoek naar herbruikbare, recycleerbare en natuurlijk afbreekbare materialen of voor andere milieugerelateerde doelstellingen.

 

Consumenten in België kunnen hun klacht indienen via https://www.test-aankoop.be/collectieve-acties/hp-printers-actie

 

 

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.