Persbericht

HP en Test Aankoop bereiken een akkoord in de zaak Dynamic Security

07 september 2022

Euroconsumers, een clusterorganisatie van consumentenorganisaties in België (Test Aankoop), Italië (Altroconsumo), Spanje (OCU) en Portugal (Deco Proteste), bereikte een schikking met HP Inc. naar aanleiding van een controverse rond Dynamic Security, een HP-technologie die is terug te vinden bij een aantal van zijn printers en waarvan HP zegt dat die gebruikt wordt om de kwaliteit van de klantervaring te beschermen, om de integriteit te behouden van de printing systemen en ter bescherming van haar intellectuele eigendom. Euroconsumers en zijn leden beweerden dat consumenten niet naar behoren werden geïnformeerd dat Dynamic Security ertoe leidde dat printers stopten met werken indien gebruik werd gemaakt van niet-HP vervang inktpatronen uitgerust met niet-originele chips or elektronische circuits. 

 

Beide partijen hebben beslist omde juridische strijd te staken en een minnelijke schikking te treffen.  Deze schikking kan niet worden beschouwd als een erkenning van enige fout of wanprestatie door HP, noch als een erkenning door Euroconsumers en zijn leden van de ongegrondheid van zijn eisen, maar als een teken van inzet door beide partijen om zich in te zetten voor de consument.

 

In het kader van de schikking, stemt HP er mee in om een fonds van USD 1.350,000 ter beschikking te stellen voor het betalen van een compensatie aan bepaalde eigenaars van HP printers die beweren schade te hebben geleden als een gevolg van het feit dat ze niet op de hoogte waren van het feit dat de printers met Dynamic Security waren ingesteld, hetgeen functionaliteit van de printer zou beperken in het geval van het gebruik van inkt cartridges van derden uitgerust met niet-HP chips of elektronische circuits. 

 

Consumenten in België, Italië, Spanje en Portugal vallen onder de schikking indien zij tussen 1 september 2016 en 17 november 2020 eigenaar of bezitter waren van een hierna genoemde printer:

 

Om in aanmerking te komen voor een compensatie, moeten consumenten in België, Italië, Spanje en Portugal een formulier invullen waarmee ze het bewijs van eigendom van een printer attesteren. De periode om dit te doen loopt van 7 september 2022 tot 6 maart 2023. Het claimformulier bevestigt dat :

(a) ze op het ogenblik van de aankoop niet op de hoogte waren dat de uitrusting van hun HP printer met Dynamic Security het gebruik van niet-HP cartridges uitgerust met niet-HP chips of elektronische circuits zou beperken; 


(b) ze schade hebben geleden doordat Dynamic Security het gebruik van een niet-HP gekloonde inkt cartridge blokkeerde tussen 1 september 2016 en 17 november 2020.


(c) ze geen schadevergoeding hebben genoten van de verkoper van de niet-HP gekloonde inkt cartridge of op enige andere wijze.

 

Consumenten kunnen een forfaitaire schikkingsvergoeding variërend van 20€, 35€ tot 50 euro ontvangen, afhankelijk van het model van de printer.  Consumenten kunnen ook een aanvullende schadevergoeding van maximaal 45 euro bekomen indien zij bewijzen kunnen voorleggen van specifieke potentiële verliezen die hoger zijn dan de vaste schikkingsvergoeding. Deze maximale aanvullende schadevergoeding zal maximaal beperkt zijn tot de prijs die is betaald voor één volledige set inktpatronen voor gebruik in de betreffende printer.  

De verhoogde schikkingsvergoeding is beperkt tot een maximum van 95 euro per eisende consument en per huishouden. In geen enkel geval kan een eisende consument meer dan 95 euro ontvangen.

Indien aan het einde van de claimperiode het totale bedrag van de verzoeken tot schadevergoeding het bedrag van USD 1.350.000 overschrijdt, dan zal de waarde van de individuele vergoedingen pro rata herleid worden opdat alle rechthebbende consumenten hun geprorateerd aandeel in de schadevergoeding ontvangen. 

Indien aan het einde van deze periode het schikkingsfonds niet volledig is besteed, zullen de resterende middelen worden aangewend ten behoeve van de consumenten, met inbegrip van - maar niet beperkt tot - het betalen voor campagnes en vergelijkbare activiteiten methet oog op onderwijs, vorming en bewustmaking inzake consumentenrechten in België, Italië, Spanje of Portugal, of om de resterende middelen te bestemmen voor wetenschappelijk onderzoek naar herbruikbare, recycleerbare en natuurlijk afbreekbare materialen of voor andere milieugerelateerde doelstellingen.

Consumenten in Belgiëdienenhun claim in tedienen via https://www.test-aankoop.be/collectieve-acties/hp-printers-actie.

 

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.