Nieuws

Uw recht om vergeten te worden

01 maart 2017
Votre droit à l'oubli sur Internet

Tot op vandaag zijn er vanuit België 15 464 aanvragen gebeurd bij Google om uit de resultaten van hun zoekmotor één of meerdere links naar persoonlijke informatie te verwijderen. Ons magazine Test Connect toont hoe u zo'n aanvraag doet.

Sinds een uitspraak van het Europese Hof van Justitie van mei 2014 moet Google – of elke andere aanbieder van zoekmotoren – zulke aanvragen in overweging nemen (zie Budget & Recht 240 van mei/juni 2015). Van alle links waarvan de verwijdering vanuit België werd aangevraagd, werd minder dan de helft (46,2 %) effectief verwijderd. Google heeft inderdaad het recht om elke aanvraag afzonderlijk te overwegen.

Hoe gaat u te werk?

Google  heeft een online procedure opgezet die toelaat om een aanvraag tot schrapping in te dienen. Daarvoor gaat u naar de pagina Inhoud verwijderen van Google. In de context van deze procedure zal u een aantal vragen moeten beantwoorden, uw identiteit moeten bewijzen, en uw aanvraag tot schrapping van elke individuele link (of URL) moeten motiveren. 

Nieuwe regeling op komst 

De huidige regeling is zoals gezegd gebaseerd op de interpretatie die het Europese Hof van Justitie in 2014 heeft gegeven aan de oude Europese richtlijn uit 1995 op de bescherming van persoonlijke gegevens.  Bij de herziening van de EU privacyregels eind 2015 heeft de EU wetgever nu beslist om de regels rond het “recht om vergeten te worden” verder aan te scherpen. Zo zal het dan aan Google (of andere zoekmotoren) zijn om te motiveren waarom het bepaalde links niet wil schrappen. Die nieuwe regeling zal echter pas in 2018 in werking treden. Tot dan moet u terugvallen op de procedure zoals we die hierboven hebben uiteengezet.