Dossier

Foto op het internet zonder toestemming

25 oktober 2012
foto op het internet zonder toestemming

Een foto van mij is online geplaatst zonder mijn toestemming. Mag dat?

Nee. Uw voorafgaande toestemming is vereist voor het maken van een foto én voor het online plaatsen ervan op internet. U moet uw goedkeuring mondeling of schriftelijk geven, ofwel door uw reactie te kennen geven dat u zich bewust bent van de bestemming en het gebruik van de foto.

Zelfs als u ermee instemde om te worden gefotografeerd, wil dat niets zeggen over de reproductie ervan of het vertonen aan het publiek. Deze twee toestemmingen staan dus los van elkaar en moeten in principe afzonderlijk worden gevraagd (idealiter schriftelijk). Het is ook niet nodig te bewijzen dat de reproductie van deze foto u schade heeft berokkend. 

Ook in het openbaar

Hetzelfde geldt voor foto’s of videofilmpjes die op een private of openbare plaats (als u het hoofdpersonage van de foto bent) worden genomen en taferelen uit het familieleven afbeelden, uw gezondheidstoestand onthullen of u op intieme momenten tonen.

Het recht op afbeelding

U kunt zich verzetten tegen publicatie van uw foto zonder uw toestemming op internet.
Om u op het recht op afbeelding te kunnen beroepen, moet u wel herkenbaar zijn op de foto..
Het recht geldt niet in de volgende gevallen:

  • U bevindt zich op een openbare plaats (op voorwaarde dat u niet het hoofdonderwerp van de foto bent)
  • U maakt deel uit van een uitzonderlijke gebeurtenis die tijdelijk in het nieuws komt (bv. een ramp)
  • U bent een publieke persoonlijkheid. De afbeelding moet dan wel kaderen in het recht op informatie, en het privéleven moet worden gerespecteerd.
  • Bij beelden geregistreerd om redenen van openbare orde en veiligheid.

Wat te doen?

Probeer eerst in een gesprek de vrijwillige verwijdering van de foto te verkrijgen.
Lukt dat niet, dan kan de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer als bemiddelaar optreden:

www.privacycommission.be
Hoogstraat 139, 1000 Brussel
Tel: 02 213 85 40

Als u echt niet tot een minnelijke schikking komt, kunt u de zaak bij de vrederechter of de rechtbank van eerste aanhangig maken. Misschien zult u een materiële en/of morele schadevergoeding krijgen. De rechtbank kan de andere partij ook veroordelen tot het vernietigen van de beelden en de publicatie op internet stopzetten.