Nieuws

Verzekeringen: smartphones zijn heel slecht gedekt

27 augustus 2013
assurances smartphone

Bij aankoop van een nieuwe smartphone is het tegenwoordig gebruikelijk dat de verkoper een verzekering voorstelt tegen diefstal, ongelukken en defecten. Laat u niet over de streep trekken! Deze contracten zijn doorgaans kostelijk en van een bedenkelijke kwaliteit. Acht van de tien zijn zelfs ronduit slecht!

Een nieuwe smartphone nodig? Vergelijk alle testresultaten in onze koopwijzer!

Kennelijk staan smartphones aan alle risico’s bloot. Oxidatie, vochtproblemen, schermbreuk: al die oorzaken van defecten vallen doorgaans niet onder de garantie. En dan hebben we het nog niet over diefstal of verlies ... Bepaalde verzekeringsmaatschappijen en gsm-operatoren stellen daarom voor een gsm-verzekering te sluiten. Wij hebben 24 van die contracten onder de loep genomen. Nooit eerder in onze onderzoeken zijn wij op zoveel inbreuken op de verzekeringswet gestoten! In die mate dat we geen enkele Beste Koop kunnen aanduiden en deze producten moeten afraden.

Beperkte dekking, hoge premie

De dekking kan enorm variëren naargelang van het contract, maar er zijn hoe dan ook altijd beperkingen en uitsluitingen. Met name inzake ongelukken of diefstal.

Ook op de premie kan heel wat rek zitten. Als men de jaarlijkse premie vergelijkt met de waarde van het toestel, geeft dat niettemin stof tot nadenken. Vraagt men bijvoorbeeld € 170 per jaar om een smartphone van € 550 te verzekeren, dan is dat alsof u € 6 000 zou betalen voor de omniumverzekering van een wagen die u voor € 20 000 hebt gekocht!

Tal van onwettige bedingen

Het meest verontrustend vinden wij evenwel dat er tal van onwettige bedingen in de contracten staan. De voorbeelden zijn legio. De verplichting zijn gsm te gebruiken "als een goede huisvader", hetgeen de deur openlaat voor vele interpretaties. Schrapping van de dekking na twee gevallen van total loss, ook al werd de verzekering niet opgezegd. De consument is in dat geval dus niet langer gedekt, maar blijft wel betalen! Niet-naleving door de verzekeraar van zijn wettelijke verplichting om een betaalde premie in bepaalde gevallen terug te betalen. En wat dacht u van een doorverwijzing in geval van een geschil naar de ombudsman voor financiële diensten … van Groot-Brittannië?

Gsm-verzekeringen zijn dus klaarblijkelijk aan geen enkele controle onderworpen. We eisen dat de overheid dringend maatregelen treft tegen de bedingen die strijdig zijn met de wet.