Nieuws

Bescherm uw gezondheidsmetingen

14 oktober 2015
bescherm uw persoonlijke meetresultaten

De “quantified self” is de veelheid aan persoonlijke meetresultaten die u van uzelf verzamelt via een app of een elektronische armband … Wat er met deze data gebeurt, blijft vooralsnog zeer vaag. We vragen de Privacycommissie om snel duidelijkheid te brengen. Maar ook op Europees niveau moeten er duidelijke en sluitende regels komen.

Een armband die al uw stappen telt, een mobiele app die bijhoudt hoeveel calorieën u binnenkrijgt: het zijn maar enkele van de vele persoonlijke gegevens die u vandaag dankzij de technologie kan bijhouden om bijvoorbeeld uw levensstijl te evalueren en te verbeteren. Maar deze apps, die vandaag heel veel succes kennen, stellen ook serieuze problemen op het gebied van de bescherming van het privéleven.

Interessante gegevens

Uw gezondheid meten betekent immers een heleboel zeer gevoelige gegevens genereren die bijvoorbeeld de verzekeringsmaatschappijen heel erg interesseren. Ze zien hierin een mogelijkheid om hun klanten te screenen om hen een gepersonaliseerd aanbod te kunnen doen. Zo heeft AXA in Frankrijk aan 1 000 klanten een toestel cadeau gedaan om in realtime hun fysieke activiteit te meten. Dat is uiteraard niet zonder verborgen agenda.

Te vaag statuut

In België is het gebruik van gezondheidsgegevens zonder de toestemming van de betrokkene in principe strikt verboden. Maar wat moeten we verstaan onder “gezondheidsgegevens”? Zijn de gegevens over iemands slaapkwaliteit bijvoorbeeld een kwestie van gezondheid of eerder van welzijn? Het statuut van de gegevens die via apps en andere meettoestellen worden verzameld, is op zijn minst gezegd dus nog flou. De consumenten worden maar zelden geïnformeerd over wat er met de verzamelde gegevens gebeurt en vaak wordt hun toestemming zelfs niet gevraagd om de gegevens te gebruiken. We zullen dan ook aan de Privacycommissie vragen om zich snel over deze problematiek te buigen.

Nieuwe regelgeving

Ook Europa heeft een rol te spelen. De Europese Commissie, het Europees Parlement en de Europese Raad onderhandelen momenteel over een nieuwe regelgeving inzake gegevensbescherming. De bedoeling is om de bestaande regelgeving aan te passen aan de nieuwe technologieën. Het gaat dan vooral over “profiling”: het verzamelen en automatisch verwerken van persoonlijke gegevens met de bedoeling om het gedrag van een individu te voorspellen. Dit kan gebruikt worden om bepaalde groepen te discrimineren en om de markt te segmenteren.

Duidelijke en strenge regels

We dringen er bij de Europese instanties op aan om heldere regels op te stellen zodat de consumenten klaar en duidelijk weten hoe hun persoonlijke gegevens verzameld en gebruikt worden en hoe ze zich daartegen kunnen verzetten. Voor het gebruik van bepaalde gegevens, zoals over de  gezondheid, moeten strenge restricties komen. Profiling van kwetsbare consumenten, zoals kinderen, moet verboden worden. We moeten erkennen dat de teksten die nu op tafel liggen dit vooralsnog niet garanderen.