Persbericht

Radio zonder klank: DAB+ zal talloze radio’s onbruikbaar maken+

21 maart 2019

Het is bijna gedaan met het FM-signaal; alle radio’s die nog uitsluitend FM ontvangen zullen binnenkort tot afval worden herleid. Dat is het gevolg van de overgang naar het DAB+-signaal, een project van de Vlaamse regering. Het feit dat er nu nog radiotoestellen worden verkocht die louter en alleen een FM-functie hebben om deze dan binnen drie à vier jaar naar het containerpark te brengen, is onaanvaardbaar, zegt Test Aankoop. Voor de consumentenorganisatie is de overgang naar DAB+ een ingrijpende beslissing waarvoor een voldoende lange overgangsperiode moet bestaan. Eerst en vooral moeten FM-radio’s uit de handel genomen worden en nadien moet er een transitieperiode van 10 jaar komen om de bestaande FM-radiotoestellen uit te faseren, stelt de consumentenorganisatie.

Het is bijna gedaan met het FM-signaal; alle radio’s die nog uitsluitend FM ontvangen zullen binnenkort tot afval worden herleid. Dat is het gevolg van de overgang naar het DAB+-signaal, een project van de Vlaamse regering. Het feit dat er nu nog radiotoestellen worden verkocht die louter en alleen een FM-functie hebben om deze dan binnen drie à vier jaar naar het containerpark te brengen, is onaanvaardbaar, zegt Test Aankoop. Voor de consumentenorganisatie is de overgang naar DAB+ een ingrijpende beslissing waarvoor een voldoende lange overgangsperiode moet bestaan. Eerst en vooral moeten FM-radio’s uit de handel genomen worden en nadien moet er een transitieperiode van 10 jaar komen om de bestaande FM-radiotoestellen uit te faseren, stelt de consumentenorganisatie.

DAB+, Que ?

Digital Audio Broadcasting, heet het voluit, een recente technologie, waarbij muziekbestanden worden gecomprimeerd met een audiocode (AAC+). Het doel zou zijn om de luisteraar te kunnen laten genieten van een fijner geluid en een ruimer aanbod van zenders. Test Aankoop heeft grote twijfels bij dit opzet en is van mening dat de invoering van DAB+ niet gestoeld is op de ambitie naar beter geluid of een groter aanbod maar wel naar het verkopen van meer bandbreedte waardoor aan meer radiozenders een licentie kan worden verkocht.

Slechte ontvangst, minder aanbod

Test Aankoop stelde tijdens een test van 22 DAB+-keukenradio’s vast dat de dekking van het signaal verre van optimaal is in het oosten en westen van ons land en dat nieuwe huizen, die doorgaans goed geïsoleerd zijn, het de DAB+-stralen moeilijk maken om in de huiskamer door te dringen. Waar het bovendien de ambitie was om meer zenders aan de consument aan te bieden, stelde de verbruikersorganisatie een verschraling van het aanbod vast. Radioluisteraars in Vlaanderen zouden het moeten gaan stellen zonder Bel RTL, Classic 21 of BRF. Beneden de taalgrens kan er dan weer niet meer afgestemd worden op Radio 1, Radio 2, Studio Brussel en Klara.

Ook de geluidskwaliteit van de DAB+-radio’s werd door Test Aankoop tegen het licht gehouden en vergeleken met een bluetooth-speaker. Het resultaat viel serieus tegen, klinkt het bij de verbruikersorganisatie. “Voor drie van de 22 toestellen was de geluidskwaliteit behoorlijk maar voor de andere 19 toestellen was dit aspect ondermaats. Te meer omdat je voor een DAB+-keukenradio al snel 116 euro neertelt. Daarenboven zijn DAB+- radio’s minder gebruiksvriendelijk dan een FM-exemplaar omdat je eerst een autotune moet doen om alle zenders op te lijsten. Daartegenover staat wel dat ze erg energiezuinig zijn ”, aldus Simon November, woordvoerder van Test Aankoop.

FM–radio’s in de vuilbak

Het feit dat er nu nog radiotoestellen worden verkocht die louter en alleen een FM-functie hebben om deze dan binnen drie à vier jaar naar het containerpark te brengen, is in het kader van het milieu, onaanvaardbaar, zegt Test Aankoop. Hetzelfde geldt voor de talloze FM-autoradio’s op onze wegen. Pas binnen twee jaar, treedt er een Europese verplichting in voege om autoradio’s standaard uit te rusten net met DAB+. Gevolg: alle wagens die nu nog worden verkocht, aangevuld met alle auto’s die ouder zijn en die standaard geen DAB+-radio hebben, zullen vanaf 2022 plots zonder radiogeluid vallen. De consumentenorganisatie dringt bij minister Gatz aan op een langere FM-overgangsperiode van tien jaar om consumenten de kans te geven hun bestaande FM-radio te vervangen door een DAB+-exemplaar en dringt ook aan op een verdere stop op de verkoop van FM radio’s die sowieso binnen drie jaar al in de afvalbak zullen belanden omdat ‘hun signaal’ het voor bekeken houdt.

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.