Dossier

Aneurysma in de buikaorta

23 november 2015
ruptuur-van-een-aneurysma-in-de-buikaorta

In België lopen zo’n 60 000 mensen rond met een aneurysma (zwelling) in de buikaorta. Meestal blijft dit euvel zonder gevolgen. Maar soms scheurt het aneurysma, en in vier op de vijf gevallen heeft de daaropvolgende inwendige bloeding dodelijke gevolgen. Moeten we ons nu laten screenen?

Aandoening

Een aneurysma is een plaatselijke verwijding van een slagader. Die ontstaat wanneer de verzwakte slagaderwanden onder invloed van de druk van het bloed gaan uitstulpen. Het probleem kan zich overal in het lichaam voordoen, maar het vaakst treft het de buikaorta. Normaal gezien heeft die een doorsnede van circa 2 cm. Doorgaans spreekt men pas van een aneurysma vanaf 3 cm doorsnede.

Een aneurysma is niet pijnlijk en veroorzaakt op zich geen gezondheidsproblemen. Wél gevaarlijk is een ruptuur of een scheur. De meeste aneurysma’s groeien, waardoor de aortawanden dunner worden en het risico op scheuren dus toeneemt. Ruim 90 % van alle aneurysma’s is klein (minder dan 4 cm doorsnede): het jaarlijks risico op een scheur bedraagt dan minder dan 1 %. Dat cijfer stijgt echter tot bijna 15 % bij grote aneurysma’s (6 cm) en kan oplopen tot 50 % wanneer de buikaorta een doorsnede krijgt van meer dan 7 cm. Een ruptuur veroorzaakt een inwendige bloeding, die in 80 % van de gevallen de dood tot gevolg heeft. 

2 tot 3 % van alle mannelijke 65-plussers sterft aan een aneurysmaruptuur. In België overlijden elk jaar circa 500 mannen en 200 vrouwen aan een gescheurd aneurysma van de aorta abdominalis (AAA) en zijn er circa 50 000 mannen en 10 000 vrouwen met een (meestal klein) AAA.