Dossier

Premenstrueel syndroom: wat is het?

20 september 2018

Bij sommige vrouwen kunnen de hormonale veranderingen vóór de menstruatie zo’n impact hebben dat ze er hevige fysieke of psychische klachten van ondervinden. In die mate zelfs dat ze hun dagelijkse activiteiten moeten bijsturen. De klachten zijn echter dermate divers, dat de oplossingen dat ook zijn.

Wie krijgt PMS?

De hormonale veranderingen vóór de menstruatie kunnen bij sommige vrouwen zo’n impact hebben dat ze er hevige fysieke of psychische klachten van ondervinden. In die mate zelfs dat ze hun dagelijkse activiteiten in de war sturen. We spreken in dat geval van het premenstrueel syndroom, kortweg PMS. In onze contreien lijdt zowat 1 vrouw op 20 tussen 15 en 45 jaar aan deze aandoening. De klachten duiken vaak pas op in de late twintiger jaren, niet zelden na de geboorte van een baby.

Wat zijn premenstruele klachten?

Wie PMS heeft, ervaart vaak dezelfde klachten als degene die kunnen opduiken tijdens de menstruatie. Vrouwen met PMS gaan er daarom vaak van uit dat de klachten bij het “vrouw zijn” horen. Ook in hun naaste omgeving, op het werk en bij hun partner kunnen ze vaak op weinig begrip rekenen.

Hoewel de klachten gelijkend zijn aan die van de menstruatie, nemen ze bij PMS een extremere vorm aan, ze hinderen je om je dagelijkse activiteiten nog te doen. Bovendien treden PMS-klachten zeer systematisch op in de luteale fase van je cyclus, enkele dagen tot twee weken voor je menstruatie dus. Na de menstruatie, ebben deze klachten geleidelijk aan weer weg. Ze blijven dan minstens één week weg.

Van zodra zulke klachten je dagelijks leven in de war beginnen te sturen, is het aangewezen om medische hulp te zoeken. De meeste vrouwen wachten daar veel te lang mee. Gemiddeld zet men pas na zo’n tien jaar de stap. Ontdek meer over de symptomen van het premenstrueel syndroom.

Wat is het verschil tussen PMS en PMDD?

Bij sommige vrouwen kan deze aandoening een nog ernstigere vorm aannemen. Er wordt dan gesproken over premenstruele dysfore stoornis (PMDD). Bij PMDD duiken vooral de

psychische problemen in een hevige vorm op. Deze vorm van PMS is intussen officieel erkend als een mentale stoornis. Het grote verschil met andere mentale stoornissen is dat je van PMDD minstens één week per cyclus geen klachten ondervindt. Maar hoe weet je of je PMS of PMDD hebt?

Waar komt PMS vandaan?

Er is voorlopig nog geen antwoord op de vraag waarom sommige vrouwen last van hebben van PMS en andere niet. Op dit moment zijn er twee gangbare denkpistes. Een eerste mogelijke oorzaak is dat vrouwen met PMS een verhoogde individuele gevoeligheid hebben voor de cyclische hormoonschommelingen. Die gevoeligheid zou ook verklaren waarom PMS-klachten nooit opduiken voor de eerste menstruatie en evenmin na de menopauze.

Volgens een andere theorie zou de oorzaak van het premenstrueel syndroom liggen in een tekort aan twee neurotransmitters, namelijk serotonine en gamma-aminoboterzuur (GABA). Het vermoeden dat serotonine een rol speelt bij PMS is gebaseerd op het feit dat selectieve serotonine-heropnameremmers (SSRI’s), een type antidepressivum dat de serotoninespiegel verhoogt, een gunstig effect hebben op de klachten van PMS. Doordat serotonine gevoelig is voor oestrogeen en progesteron, kan je serotoninegehalte fluctueren op basis van hormoonschommelingen. GABA is dan weer gevoelig voor allopregnanolone, een stof die gevormd wordt door progesteron. Wetenschappelijke studies suggereren dat vrouwen met PMS een lager gehalte van deze stof hebben.

Aangezien de oorzaak van PMS vooralsnog onbekend is, zijn er helaas geen preventieve maatregelen voorhanden. Gelukkig kan het wel behandeld worden. Vind meer info over wat je kan doen tegen het premenstrueel syndroom.