Voeding en gezondheid onder de loep van logo TA
Nieuws

Kankerverwekkende stof in geneesmiddelen: waarom blijft het FAGG stil?

12 juli 2018

12 juli 2018
Bepaalde geneesmiddelen met het actieve bestanddeel valsartan zijn vervuild met een kankerverwekkende stof. Het FAGG heeft de betrokken producten teruggeroepen, maar gaf nog geen verdere informatie. Waarom wacht het agentschap zo lang om iedereen, niet enkel de apothekers en de artsen, te informeren en te adviseren?

Het Europees Geneesmiddelenagentschap heeft op 5 juli 2018 bekendgemaakt dat in China geproduceerde valsartan, een actief bestanddeel dat vooral wordt gebruikt in medicijnen voor hoge bloeddruk, vervuild is geraakt met de kankerverwekkende stof NDMA. In ons land zijn producten met valsartan van de merken Sandoz en EuroGenerics (EG) meteen teruggeroepen, zoals dat hoort, maar zonder enige uitleg naar het grote publiek toe. Geneesmiddelen met valsartan uit andere fabrieken blijven gewoon op de markt. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) heeft al een week weet van het probleem, waarom licht ze dan de Belgische patiënt niet in? 

Geen nieuws van het FAGG

De vervuiling is waarschijnlijk ontstaan tijdens de aanpassing van het productieproces in een fabriek in China. Het was de fabriek zelf die de onzuiverheid ontdekte, ook al werd het productieproces volgens betrouwbare bronnen reeds in 2012 veranderd. Het probleem speelt mogelijk al veel langer dan vandaag. En dat voor een geneesmiddel dat dagelijks en jarenlang wordt genomen voor een chronische aandoening!

In heel Europa zijn geneesmiddelen met valsartan van deze fabriek, teruggeroepen, wat voor veel onduidelijkheid zorgt bij patiënten. Duizenden patiënten worden geraakt, maar zijn niet geïnformeerd. Wij hadden op zijn minst een persbericht verwacht van het FAGG, zodat de Belgische patiënt op de hoogte was van het probleem en eventuele verdere stappen die hij moet ondernemen, maar het blijft stil bij het agentschap. In Frankrijk en Duitsland werd bijvoorbeeld wel meteen gecommuniceerd aan het grote publiek, waarom gebeurt dat niet bij ons? Wij eisen dat het agentschap snel en duidelijk reageert op dit nieuws. 

Stop niet zomaar met je medicatie

Het Europees Geneesmiddelenagentschap kondigde ondertussen niet alleen aan de betrokken producten te analyseren, maar zal ook nagaan of valsartan uit andere fabrieken ook vervuild is. Heel deze historie doet ernstige vragen rijzen over de kwaliteitscontroles op geneesmiddelen, zeker als het probleem inderdaad al zes jaar geleden is ontstaan.

In de tussentijd blijven wij achter met veel vragen: welke producten zijn betrokken? wat is het actieplan van het FAGG? wanneer zal het agentschap het grote publiek inlichten? welke stappen zal het ondernemen? enzovoort.

Neem je zelf een geneesmiddel met valsartan, stop daar dan niet zomaar op eigen houtje mee, maar bespreek je bezorgdheid met je arts, die je eventueel een alternatief middel kan voorschrijven.


Afdrukken Versturen via e-mail