Nieuws

Miljardenboete voor “vergeten” bijwerking

09 oktober 2019

Farmareus Johnson & Johnson is in de VS veroordeeld tot een boete 8 miljard dollar. Reden hiervoor is het gebrek aan communicatie over een ernstige bijwerking van het antipsychoticum Risperdal.

Een jury uit Philadelphia veroordeelde farmareus Johnson & Johnson tot een boete van maar liefst 8 miljard dollar. Dat bedrag is de schadevergoeding voor Nicholas Murray, een 26-jarige jongeman die door het nemen van het antipsychoticum Risperdal borsten ontwikkelde. Murray is van mening – en zo dus ook de rechter – dat de fabrikant onvoldoende heeft geïnformeerd over deze bijwerking. Bij verschillende Amerikaanse rechtbanken werden soortgelijke klachten ingediend.

In beroep

Johnson & Johnson liet intussen al weten in beroep te gaan tegen deze beslissing. Volgens de firma is deze schadevergoeding niet in verhouding tot het bedrag van 680.000 dollar dat Murray initieel toegekend kreeg. Het is dus nog koffiedik kijken hoeveel Johnson & Johnson aan het einde van de rit zal moeten betalen.

Meld bijwerkingen zelf

Een geneesmiddel wordt, vooraleer het op de markt komt, steeds uitvoerig getest in een labo en op proefpersonen. Toch komen tijdens die tests niet alle ongewenste bijwerkingen aan de oppervlakte, dat gebeurt pas wanneer een divers publiek aan patiënten het begint te gebruiken. Hun ervaringen zijn bovendien vaak veel concreter, met meer details, geformuleerd. Zulke meldingen moeten dan ook grondig worden bekeken door de fabrikant.

Toch worden in ons land nog steeds weinig bijwerkingen gemeld. En dat heeft meerdere redenen. De belangrijkste is wellicht dat patiënten niet weten dat ze die effecten kunnen melden, of waar ze dat zouden moeten doen. De kans is groot dat zij zich in de eerste plaats tot de huisarts of apotheker richten met deze klachten, maar dat deze er uiteindelijk, om welke reden dan ook, niet toe komt om de bijwerking effectief aan het FAGG over te maken. Via de website van het FAGG kun je echter eenvoudig zelf een bijwerking signaleren. 

Naar het meldformulier