Nieuws

Vanaf 1 april nieuwe maatregelen in medicijnenland

31 maart 2017
Nieuwe maatregelen van Maggie De Block geneesmiddelen vanaf 1 april 2017

Vanaf 1 april zullen enkele nieuwe maatregelen in werking treden. Officieel om overconsumptie en ondoelmatig gebruik van geneesmiddelen tegen te gaan, maar in sé gaat het om besparingen ten koste van de patiënt. We zetten even op een rijtje wat er voor u concreet zal veranderen.

Minister Maggie De Block kondigde eind 2016 een reeks maatregelen aan waarmee ze de overconsumptie en het ondoelmatig gebruik van geneesmiddelen de kop wil indrukken. Vanaf  1 april zullen enkele daarvan van kracht worden. In sé gaat het echter om besparingsmaatregelen, waarvan u als patiënt de rekening zult gepresenteerd krijgen.

Wij zijn van mening dat om overconsumptie tegen te gaan de overheid zich in eerste instantie moet richten tot artsen en apothekers. Het zijn immers zij die deze geneesmiddelen voorschrijven en afleveren.  

Maar wat verandert er nu eigenlijk? We zetten het even op het rijtje.

Maagzuurremmers: grote verpakkingen niet meer terugbetaald

Vanaf 1 april zullen grote verpakkingen (meer dan 60 tabletten) van bepaalde protonpompinhibitoren (aangewezen bij maagzweren of bij gastro-oesofagale reflux) niet meer worden terugbetaald. Het gaat dan bijvoorbeeld over omeprazol 40 mg in 100 tabletten, pantoprazol 40 mg in 100 tabletten, lansoprazole 15 mg in 84, 98 en 100 tabletten.

Volgens minister De Block is een behandeling van meer dan acht weken met een maagzuurremmer  medisch niet gerechtvaardigd. Voor maagzweren en voor matige ontstekingen van de slokdarm gaat dit op, maar mensen met ernstige gastro-oesofagale reflux slikken vermoedelijk levenslang maagzuurremmers. Er is wel een uitzondering op deze regel voorzien voor patiënten die lijden aan de zeldzame aandoening Zollinger-Ellison of de nabehandeling van een radiofrequentie-ablatie van de slokdarmmucosa bij Barrett slokdarm. 

Het blijft voor ons een raadsel waarom verschillende maatregelen gelden voor verschillende maagzuurremmers. Zo zal het Riziv na 1 april niet meer tussenkomen voor grote verpakkingen lansoprazole 15 mg, maar wel voor de hogere dosis ervan. Ook esomeprazol 20mg en 40 mg blijven terugbetaald. Wij stellen ons veel vragen bij deze uitzonderingen op de regel. Er zijn immers nooit verschillen qua werkzaamheid of veiligheid aangetoond tussen verschillende maagzuurremmers.

Neussprays: voorschriftvrij én op eigen kosten 

Neussprays op basis van corticosteroïden krijgen vanaf 1 april een “dubbel statuut”. Het gaat om sprays zoals Beclometasone Apotex, Rhinocort, Flixonase aqua, Avamys, Nasonex, die gebruikt worden voor neusklachten bij hooikoorts of huisstofmijtallergie. Wat betekent dat voor u? Hebt u een voorschrift voor zo’n neusspray, dan krijgt u nog een klein deeltje terugbetaald. Voor Rhinocort neusspray zal u bijvoorbeeld voortaan ongeveer € 9 betalen, tot nog toe was dat slechts € 3,86. In de loop van dit jaar zal dit type neusspray echter ook zonder voorschrift te verkrijgen zijn in de apotheek. U betaalt in dat geval alles uit eigen zak. 

Minister De Block voerde deze maatregel in om de overconsumptie van een ander type neusspray, de ontzwellende neussprays (bv. Otrivine en Nesivine), tegen te gaan. Die ontzwellende neussprays kunnen aangewezen zijn bij verkoudheden en zijn vrij verkrijgbaar in de apotheek. Maar bij langdurig gebruik worden ze ervan verdacht zelf een verstopte neus te kunnen veroorzaken. Wij vinden het nogal ver gezocht om corticosteroïde neussprays vrij van voorschrift te maken om de overconsumptie van ontzwellende neussprays terug te dringen. De patiënt moet in de eerste plaats geïnformeerd worden door zijn dokter en apotheker over het juiste gebruik en de mogelijke gevaren van ontzwellende neusspray. Bovendien werkt reclame voor zulke ontzwellende neussprays uiteraard ook overconsumptie in de hand. Wij vroegen daarom eerder al een verbod op reclame van voorschriftvrije geneesmiddelen. 

Ook voor antibiotica staat er een verandering op til. Patiënten met een verhoogde tegemoetkoming zullen driemaal meer betalen dan nu, gewoon verzekerde patiënten dubbel zoveel.  

Voor al uw vragen over de prijs van uw geneesmiddel, om te weten of er al dan niet een goedkopere variant bestaat en of het werkzaam en veilig is, kunt u gebruik maken van onze databank geneesmiddelen.

Naar de databank geneesmiddelen