Nieuws

Test-Aankoop wint: geen reclame voor geneesmiddelen

12 juni 2012 Gearchiveerd
test-aankoop wint geen reclame voor geneesmiddelen

Gearchiveerd

Na jarenlange actie is Test-Aankoop er in geslaagd de legalisering van reclame voor geneesmiddelen op voorschrift te verhinderen.

De Europese Commissie lanceerde in 2008 een voorstel van richtlijn die farmaceutische firma's het recht wou geven om het grote publiek rechtstreeks te "informeren" over hun geneesmiddelen op voorschrift. Na jarenlange inspanningen van Test-Aankoop is dit voorstel eindelijk van de baan. Wij vinden dit immers te sterk aanleunen bij reclame.

Controversieel Europees voorstel

Sommigen opperen dat farmaceutische bedrijven in Europa het recht moeten hebben om het publiek rechtstreeks te "informeren" over hun geneesmiddelen op voorschrift. De Europese Commissie lanceerde daarom in 2008 een voorstel van richtlijn die hen daartoe het recht gaf. De firma's zouden daarmee hun geneesmiddelen op voorschrift voortaan bij de commerciële merknaam mogen noemen.
Hoewel werd gesteld dat publieksreclame verboden zou blijven, zou zo’n richtlijn de grens tussen informatie en reclame volgens ons behoorlijk doen vervagen. Een dergelijk voorstel getuigt volgens ons dan ook van weinig realiteitszin. De ervaring leert ons immers dat de informatie van farmaceutische bedrijven vaak commercieel getint is en in de praktijk vaak hetzelfde doel voor ogen heeft als reclame in de strikte zin.

Brede coalitie van protest

Als reactie coördineerde Test-Aankoop in 2008 een brede coalitie van protest tegen dit voorstel, samen met niet minder dan 16 organisaties, waaronder vertegenwoordigers van artsen, apothekers, ziekenfondsen, patiënten en consumenten. Al deze partijen meenden net zoals wij dat dit voorstel moest worden verworpen omwille van de vele risico’s die er aan verbonden zijn, zoals medicalisering van het leven, toenemende druk op de arts-patiëntrelatie en toegenomen kosten en druk op de budgetten van de gezondheidszorg.
Heel wat voorbeelden uit het verleden tonen immers aan dat objectieve informatie niet de eerste zorg is van geneesmiddelenproducenten. Binnen het huidige wettelijke kader tasten heel wat firma’s aanhoudend de grenzen af. De laatste jaren dienden we dan ook een resem klachten in, zoals tegen de firma’s Bayer, Novartis, Eli Lilly, Roche, Allergan en Merck.

De aanhouder wint

Het voorstel werd jarenlang besproken in het Europese Parlement en de Raad. Ondertussen schreef Test-Aankoop meermaals minister Onkelinx en het Geneesmiddelenagentschap aan. Op Europees niveau volgde onze Europese koepel BEUC het dossier op de voet en voerde een heel actief lobbybeleid. En eindelijk heeft onze volharding vruchten afgeworpen! Het voorstel wordt nu (hopelijk voorgoed) opgeborgen.