Nieuws

Perdolan Compositum: misleidende reclame kan uw gezondheid schaden

25 november 2014
perdolan

De pijnstiller Perdolan Compositum bevat drie werkzame stoffen. Een reclamespot op tv laat uitschijnen dat het geneesmiddel daarom beter werkt dan andere pijnstillers. Misleidend, want dat is helemaal niet bewezen. Erger nog, het risico op bijwerkingen is vele malen groter.

Stelt u zich vragen over het nut van een bepaald geneesmiddel? Wilt u weten of het bijwerkingen kan veroorzaken?

Op televisie is een reclamespot te zien voor het vrij te verkrijgen geneesmiddel Perdolan Compositum van de firma Johnson & Johnson. Ook op het internet claimt de fabrikant dat het geneesmiddel beter is dan andere pijnstillers omdat het meer actieve bestanddelen bevat.

Klacht ingediend!

Wij hebben beslist klacht in te dienen bij het Geneesmiddelenagentschap en bij de Jury voor Ethische Praktijken inzake Reclame.

De reclame voor dit geneesmiddel, die ons een zogezegd voordeel ten opzichte van andere pijnstillers voorspiegelt, is immers misleidend. Meer zelfs: het promoten ervan is volledig in strijd met een rationeel gebruik van geneesmiddelen, én vormt naar onze mening een inbreuk op de wetgeving op reclame voor geneesmiddelen.

Af te raden geneesmiddel

In onze databank geneesmiddelen bestempelen we het geneesmiddel als "af te raden" omdat de balans van de voor- en de nadelen naar de negatieve zijde overslaat. De specifieke meerwaarde van het combineren van twee van de bestanddelen - paracetamol en acetylsalicylzuur - staat niet vast.  Integendeel, hoe meer bestanddelen, hoe hoger het risico op bijwerkingen. Als men een pijnstiller nodig heeft, is paracetamol de eerste keuze.

We verzoeken het Geneesmiddelenagentschap, als één van de instanties verantwoordelijk voor het goed gebruik van geneesmiddelen, deze reclamecampagne te analyseren en de gepaste maatregelen te nemen om dergelijke misleidende en schadelijke campagnes te stoppen.

Wij vragen strengere wetgeving op reclame

In het algemeen dringen we aan op een verstrenging van de wetgeving omtrent reclame voor geneesmiddelen zonder voorschrift. Ook moet er een beter toezicht komen op de toepassing van die wetten.