Nieuws

Papieren bijsluiter moet blijven

07 december 2022
Woman reads medication leaflet

De Europese Commissie overweegt, op vraag van de farma-industrie, om de papieren bijsluiter af te schaffen en te vervangen door een QR-code op de verpakking. Geen goed idee, vinden wij. Acht op de tien consumenten willen de papieren versie immers behouden, al kan die wel beter.

De farma-industrie lobbyt ijverig om de papieren bijsluiter te vervangen door een QR-code op de verpakking, waarmee je de digitale versie op je smartphone kunt raadplegen. De Europese Commissie herziet binnenkort de wetgeving over bijsluiters, en overweegt in dit verhaal mee te gaan.

Als consumentenorganisatie verzetten wij ons hevig tegen het voorstel. Wie niet digitaal geletterd is, valt zo immers uit de boot en heeft geen toegang meer tot levensnoodzakelijke info. Ook de consument zelf is geen vragende partij voor een elektronische versie, zo blijkt uit onze enquête, wél voor een betere bijsluiter op papier. 

Aanvulling, geen vervanging

Papieren bijsluiters vervangen door een QR-code zou Big Pharma veel geld besparen. Toegegeven, zo'n digitale versie is een goed idee, wegens interactief, beter leesbaar en handig in gebruik. Maar dan wel als aanvulling op de papieren bijsluiter, níet als vervanging. De bijsluiter is namelijk een basisrecht voor patiënten, en moet voor iedereen vlot toegankelijk blijven.

Bestaat er een beter alternatief voor jouw medicatie?

Wie niet vlot overweg kan met een smartphone, vooral ouderen die bovengemiddeld veel medicatie nemen, wordt zonder papieren bijsluiter aan zijn lot overgelaten. Uit onze representatieve bevraging bij meer dan 1 400 consumenten blijkt bovendien dat het grote publiek het met ons eens is.

Amper één op de tien zoekt op dit moment al digitale informatie, terwijl acht op de tien liever een papieren bijsluiter in handen houden.

Nauwelijks de helft van onze respondenten heeft ooit een QR-code gebruikt, en één op de tien heeft er zelfs nog nooit van gehoord.

Bijsluiter is belangrijk instrument

Bijsluiters worden wel degelijk vaak geraadpleegd. De helft van onze respondenten neemt de bijsluiter oppervlakkig door, en meer dan een kwart leest hem zelfs aandachtig. Wanneer het gaat om zelfmedicatie, zonder inmenging van een arts, stijgen die aandelen nog.

Patiënten blijken daarbij vooral geïnteresseerd in de indicaties (waarvoor het middel wordt gebruikt) en de mogelijke bijwerkingen van de medicatie.

Tegelijkertijd zijn de ergernissen over bijsluiters in hun huidige vorm welbekend: zeven op de tien respondenten vinden dat bijsluiters simpelere woorden moeten gebruiken, evenveel mensen vinden het lettertype te klein.

Consument moet prioriteit zijn

Dat de bijsluiter dringend aan een update toe is, betekent echter niet dat we hem volledig overboord moeten gooien. Wij vragen dan ook dat de Europese Unie dringend werk maakt van een betere leesbaarheid en begrijpelijkheid van de bijsluiter, zodat geneesmiddelen veilig gebruikt kunnen worden.

Nochtans werd er enkele jaren geleden (2017) een actieplan opgesteld met aanbevelingen om de bestaande knelpunten te verhelpen. Vijf jaar later maakt onze bevraging duidelijk dat er nog veel werk aan de winkel is.