Nieuws

Online-apotheken scoren ondermaats

28 november 2017
online apotheek

Wie zijn medicatie online bestelt, krijgt daar onvoldoende farmaceutische zorg bij. Een uitbreiding naar voorschriftplichtige medicatie is volgens ons dan ook nog niet aan de orde. We schreven hierover ook minister De Block aan. 

We plaatsten bij 50 online-apotheken twee verschillende bestellingen. Amper zes apothekers leverden de twee bestellingen correct af. Advies over hoeveel of wat de bijwerkingen zijn, bleef vaak achterwege.

Twee bestellingen bij 50 online-apotheken

Onze eerste bestelling bestond uit 10 ontzwellende neussprays. Zo’n spray kan helpen om een verstopte neus vrij te maken, maar mag maximaal vijf opeenvolgende dagen worden gebruikt. Een continu gebruik van zo’n spray kan gewenning veroorzaken en leiden tot een ontsteking van het neusslijmvlies. Niettemin bezorgden 38 internetapotheken alle gevraagde neussprays, amper 10 van hen waarschuwden voor het risico op gewenning. 

Als tweede scenario bestelden we een ontstekingsremmer en een voedingssupplement specifiek voor een zwangerschap. Indien dit mogelijk was, werd bij de bestelling aangegeven dat de persoon voor wie de medicatie bestemd was zeven maanden zwanger was. Zo’n ontstekingsremmer kan de zwangerschap en bevalling verlengen en tot nierproblemen en hartfalen bij de baby leiden. Niettemin stuurden 25 online-apotheken deze combinatie op zonder enige waarschuwing. Dit is ontoelaatbaar.

Gebrek aan advies en veiligheid

De meerderheid van de onderzochte online-apothekers verschafte ook veel te weinig informatie om het geneesmiddel op een veilige manier te gebruiken. Amper 23 vermelden op hun website hoeveel keer per dag je de medicatie mag gebruiken. Zelfs informatie over bijwerkingen of wanneer je het medicijn niet mag gebruiken, werd bij 4 op de 5 internetapotheken niet meegedeeld. Wordt de medicatie geleverd, dan is de informatie even beperkt. Bij de neussprays was de uitleg bij levering bedroevend : 37 van de onderzochte online-apotheken stuurden ons de medicatie toe, zonder enige extra informatie. Bij het tweede scenario was de uitleg iets beter. Al leverden nog steeds 18 apotheken de medicatie zonder uitleg.

Ook de online veiligheid bleek onvoldoende: amper 21 van de 50 onderzochte internetapotheken bleek voldoende beveiligd. Bij 15 is er zelfs sprake van een ernstig veiligheidslek. In sommige gevallen bleek het mogelijk om persoonlijke en betaalgegevens in te kijken of het paswoord te onderscheppen. Deze online-apotheken werden hiervan reeds op de hoogte gebracht opdat ze de gepaste maatregelen kunnen nemen. 

Uitbreiding? Nog niet voor nu!

In het kader van het meerjarenplan van minister Maggie De Block, worden momenteel de mogelijkheden bekeken om in de toekomst ook voorschriftplichtige geneesmiddelen via digitale wegen aan te bieden. Hoewel wij online-apotheken een meerwaarde vinden, blijven we sceptisch ten opzichte van deze uitbreiding. Er moet eerst werk worden gemaakt van het op punt stellen van de farmaceutische zorg en de veiligheid van de online-apotheken zoals ze nu bestaan, alvorens er wordt uitgebreid naar de voorschriftplichtige medicatie. We schreven hierover ook minister De Block aan.