Nieuws

L-Thyroxine: opgelet voor nieuwe formulering

23 september 2015
l-thyroxine

Sinds 1 januari is de samenstelling van het geneesmiddel L-Thyroxine gewijzigd, waardoor patiënten in sterkere mate aan de actieve stof worden blootgesteld. Overschakelen van de oude naar de nieuwe formule doet u dan ook best uitsluitend onder medisch toezicht.

Sinds 1 januari 2015 is de formulering van L-Thyroxine gewijzigd. L-Thyroxine (natriumlevothyroxine) is een geneesmiddel dat wordt gebruikt bij bepaalde aandoeningen van de schildklier. De omschakeling naar deze nieuwe vorm dient te gebeuren onder strikt toezicht van de arts, want een aanpassing van de dosering zou noodzakelijk kunnen zijn. Studies toonden immers aan dat de nieuwe formulering gemiddeld een 31% hogere blootstelling aan het geneesmiddel met zich meebrengt. 

De nieuwe verpakkingen L-Thyroxine worden ongeveer één jaar gemerkt met het opschrift “Nieuwe formule”. Het uitzicht en de kleurcodes van de tabletten blijven ongewijzigd. In geval van bijwerkingen dienen patiënten hun arts te raadplegen om de schildklierhormoon- en TSH-waarden te controleren.

Wilt u weten hoeveel uw geneesmiddel kost, of er al dan niet een goedkopere variant bestaat en of het werkzaam en veilig is?