Nieuws

Informatie van Novartis is reclame

07 oktober 2010 Gearchiveerd
novartis

Gearchiveerd

Novartis "sensibiliseert" ons voor osteoporose via de website van e-gezondheid. Oprechte bezorgdheid of wil het de verkoopcijfers opkrikken?

Via de website van e-gezondheid wil Novartis ons "sensibiliseren" voor osteoporose met slogans zoals "Osteoporose, een sluimerende ziekte die kan doden". Internauten worden aangespoord "raad te vragen" aan hun arts, met de onvermijdelijke vraag naar een botdichtheidsmeting en geneesmiddelen. Osteoporose of botontkalking is één van de verschillende risicofactoren voor breuken bij ouderen. Als zodanig is osteoporose dus geen ziekte, hoewel de farmaceutische industrie het maar al te graag zo voorstelt. Ze speelt hierbij handig in op emoties, want angst doet verkopen en daar hebben de verkoopcijfers baat bij.

Iedereen pillen slikken?

Om te beginnen zijn er geen argumenten om osteoporose systematisch op te sporen bij de bevolking. Een meting van de botdichtheid is alleen aanbevolen en zinvol bij een beperkte risicogroep, geenszins bij Jan en alleman.
Verder is het natuurlijk belangrijk zo veel mogelijk breuken te voorkomen bij mensen die hier kwetsbaar voor zijn. Alleen moet dit niet per definitie met geneesmiddelen, zoals de "informatie" van Novartis nochtans beweert. Geneesmiddelen zijn het overwegen waard bij vrouwen in de menopauze met ernstige osteoporose, maar ze zijn vooral nuttig bij patiënten die in het verleden al eens een breuk doormaakten na een licht trauma. Alleszins moeten de voor- en nadelen zorgvuldig worden afgewogen, vooral bij patiënten die reeds veel geneesmiddelen nemen. Deze geneesmiddelen zijn immers niet vrij van (soms ernstige) nevenwerkingen en de te verwachten voordelen zijn toch wel beperkt.

Verdoken reclame

Zijn geneesmiddelen nodig, dan zijn bisfosfonaten in de regel de beste keuze. Deze geneesmiddelen remmen de afbraak van het bot af. Wetenschappers en artsen hebben de meeste ervaring met de orale bisfosfonaten alendronaat en risedronaat, die als eerste keuze gelden. Dat is nochtans niet wat we lezen in de informatie gegeven door Novartis.
Novartis somt in zijn info allerhande voordelen op van de intraveneuze vormen en u kunt er lezen dat recent een vorm ontwikkeld werd die slechts één maal per jaar moet worden toegediend. Uiteraard is Novartis de producent ervan! De argeloze consument kan niet anders dan besluiten dat vooral dit ene geneesmiddel beter en de moeite waard is.
Wetenschappelijke bronnen stellen nochtans dat de exacte plaats van zoledroninezuur (Aclasta), het geneesmiddel in kwestie, nog moet worden bepaald. Er zijn alleszins geen betrouwbare gegevens die hard maken dat dit geneesmiddel beter zou zijn. Wel is het vrij recent, waardoor het veiligheidsprofiel minder goed gekend is dan dat van geneesmiddelen waarmee men meer ervaring heeft. Onlangs heeft men moeten vaststellen dat bij een aantal patiënten nierproblemen optraden bij de toediening van zoledroninezuur. Over dergelijke risico's zwijgt Novartis echter als vermoord in haar "sensibiliseringscampagne". 

Het Geneesmiddelenagentschap aan zet

Dit is het zoveelste voorbeeld dat aantoont dat informatie door de farmaceutische industrie al te vaak geïnspireerd wordt door commerciële doeleinden. Dit is geen informatie, maar reclame, ook al wordt het geneesmiddel niet met naam en toenaam genoemd. We dienden dan ook klacht in bij het Geneesmiddelenagentschap.
Het is tezelfdertijd het zoveelste argument om het voorstel van de Europese Commissie, dat de farmaceutische industrie meer vrijheid wil geven te communiceren over hun geneesmiddelen op voorschrift, te verwerpen.