Nieuws

Hoestsiropen: nieuwe regels vanaf 1 januari

27 december 2019

Vanaf 1 januari zul je bij de apotheker geen hoestsiropen meer kunnen krijgen die bestaan uit een combinatie van verschillende actieve bestanddelen. Een evolutie die wij enkel maar kunnen toejuichen. We raden deze siropen al jaren af.

Hoewel ze in ons land frequent over de toonbank blijven gaan, zijn hoestsiropen al lang onderwerp van discussie. De werkzaamheid ervan is immers niet overtuigend aangetoond. Zeker bij kinderen is het gebruik ervan verre van onschuldig gezien het risico van ernstige ongewenste effecten.

Meer actieve bestanddelen, meer risico’s

In België zijn er verscheidene hoestsiropen verkrijgbaar die bestaan uit een combinatie van verschillende actieve bestanddelen. Deze combineren een middel om de hoest te onderdrukken met een substantie die het ophoesten van slijmen zou bevorderen. Een combinatie die niet wenselijk is: het ene middel werkt het andere immers tegen! Bovendien neemt het risico van ongewenste effecten toe.

Eindelijk van de markt

Vanaf 1 januari 2020 moeten deze combinatiemiddelen van de markt. Enkel hoestsiropen met één actief bestanddeel mogen dan nog worden verkocht. De siropen Toplexil, Longbalsem en Noscaflex Expectorans verdwenen al van de markt. Na 1 januari 2020 zullen ook de volgende hoestsiropen niet meer verkrijgbaar zijn: Acatar, Broncho-Pectoralis Pholcodine en Inalpin. Pholco-Mereprine siroop zal pas eind mei 2020 van de markt verdwijnen omwille van vertraging in de procedure.

Wij juichen deze beslissing van het FAGG toe. Deze combinatiepreparaten tegen de hoest krijgen al jaren het label “af te raden” in onze databank geneesmiddelen. Ook het FAGG was al langer deze mening toegedaan. De beslissing van het agentschap dateert immers al van begin 2012. Door problemen tijdens de procedure en een lange overgangsperiode voor fabrikanten om hun producten aan te passen is deze beslissing echter nu pas van kracht. 

Stof tot nadenken

Het gaat in deze beslissing enkel over de “klassieke” geneesmiddelen. Combinatiesiropen op basis van planten blijven ook na 1 januari 2020 te verkrijgen. Het FAGG vermeldt dat het niet op de hoogte is van veiligheidssignalen die het agentschap toe zou laten gelijkaardige maatregelen te nemen als voor “klassieke” hoestmiddelen.

Bronchostop Duo, een kruidengeneesmiddel, kan daardoor gewoon op de markt blijven. Deze siroop bestaat uit een combinatie van thijm, om slijm op te hoesten, en heemstwortel, om de hoestprikkel af te remmen. De werkzaamheid van geen van beide stoffen afzonderlijk is aangetoond voor hoest, en al evenmin van de combinatie van deze substanties, die ons overigens eveneens bedenkelijk lijkt.

Is het product veiliger dan de klassieke varianten? Wellicht wel. Al stemt de vergelijking van de gebruiksinstructies met enkele andere landen tot nadenken: hetzelfde product wordt in Nederland niet aanbevolen voor kinderen jonger dan 6 jaar omdat er onvoldoende gegevens over voorhanden zijn; in het Verenigd Koninkrijk ligt die grens op 12 jaar. In ons land is dit middel volgens de bijsluiter al geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar…

Onze mening over meer dan 7500 geneesmiddelen vind je in onze databank geneesmiddelen.

Naar onze databank geneesmiddelen