Nieuws

Gevraagd: deel uw mening over het geneesmiddel valproaat

14 september 2016
Valproate

Bent u een vrouw in de vruchtbare leeftijd en neemt u een geneesmiddel op basis van valproaat? Deel uw ervaringen! Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) houdt nog tot eind deze maand een bevraging om na te gaan in welke mate de nieuwe maatregelen worden nageleefd.

Wilt u uw ervaringen delen? Dat kan nog tot 30 september!

Het geneesmiddel valproaat (Convulex, Depakine, Valproate EG, Valproate Mylan, Valproate Sandoz) wordt gebruikt bij de behandeling van epilepsie (vallende ziekte) en bij manisch-depressieve stoornissen. Wordt het ingenomen tijdens een zwangerschap, dan kan dit medicijn echter schade toebrengen aan het ongeboren kind. 

Vrouwen aan het woord

Om dat risico zoveel mogelijk te beperken heeft het Europese Geneesmiddelenagentschap een aantal maatregelen opgelegd. Het FAGG wil nu door middel van een online bevraging nagaan in welke mate die worden toegepast. De bedoeling is om zoveel mogelijk  ervaringen te verzamelen van vrouwen in de vruchtbare leeftijd die dit medicijn nemen. De verwerking van de gegevens gebeurt volledig anoniem. U kunt de bevraging invullen tot en met 30 september.

Wij maken uw mening over

In de toekomst zult u geregeld zo’n oproep voor een bevraging bij ons zien verschijnen. Sinds kort zetelen wij immers als plaatsvervangend lid in de Commissie voor Geneesmiddelen (CGH) binnen het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG). Dit heeft als voordeel dat u via ons ervaringen over bepaalde geneesmiddelen aan het FAGG kan overmaken. 

De commissie waar wij deel van uitmaken adviseert minister van Volksgezondheid De Block inzake vergunningsaanvragen voor nieuwe geneesmiddelen en andere dossiers over medicijnen. Door onze betrokkenheid wil het FAGG de stem van de patiënt meer betrekken bij het debat. La Ligue des Usagers des Services de Santé en de ziekenfondsen zijn beide effectief lid, wij en het Vlaams Patiëntenplatform treden op als plaatsvervangers. 

We zijn verheugd dat we op deze manier beter uw belangen kunnen verdedigen en uw ervaringen kunnen overmaken aan het FAGG. We zullen u in de toekomst dan ook op regelmatige basis bevragen over geneesmiddelen en thema’s die de geneesmiddelencommissie onder de loep neemt.