Nieuws

Geneesmiddel onbeschikbaar? Check Farmastatus.be

26 december 2019

Onlangs lanceerde het Federaal Geneesmiddelenagentschap (FAGG) een nieuwe website met actuele informatie over de (on)beschikbaarheid van geneesmiddelen. Dat laat patiënten, artsen, apothekers, fabrikanten en het FAGG beter toe om de beschikbaarheid van geneesmiddelen op de voet te volgen en de impact ervan te beperken.

Misschien is het jou ook al eens overkomen. Je stapt de apotheek binnen om je vertrouwde geneesmiddel te kopen, maar dat blijkt niet meer voorradig te zijn. Het nieuwe platform van het FAGG wil de informatie en communicatie over zulke onbeschikbaarheden centraliseren. Op de website Farmastatus.be zul je voortaan up-to-date informatie terugvinden in verband met de (on)beschikbaarheid van geneesmiddelen.

Geneesmiddel niet beschikbaar: hoe lang en waarom?

Via de nieuwe webapplicatie van het FAGG kunnen patiënten en artsen eenvoudig opzoeken hoe lang een geneesmiddel onbeschikbaar zal blijven en wat de reden is van de onbeschikbaarheid. Alleen tekorten die langer dan 14 dagen duren worden vermeld!

Het FAGG geeft tevens, aan de hand van een aantal categorieën, een inschatting van de impact van het tekort. Deze gaan van “meer dan drie alternatieven beschikbaar” tot “kritische onbeschikbaarheid”. Aan iedere categorie is een kleurencode gekoppeld – van groen tot rood – die je in oogopslag een idee geeft van de impact van het tekort.
Voor de patiënt is deze inschatting de belangrijkste inhoudelijke verbetering van de website in vergelijking met het oude platform, de webapplicatie is ook gebruiksvriendelijkheider en biedt ook de mogelijkheid om via mail op de hoogte te worden gehouden.

Stap in de goede richting

Wij kunnen de lancering van dit nieuwe platform enkel maar toejuichen. Wij ijveren immers al jaren voor een betere informatieverstrekking naar de patiënt over geneesmiddelentekorten. Toch zijn er nog verschillende verbeterpunten:

  • De informatie op Farmastatus.be blijft afhankelijk van het tijdig ingeven van correcte gegevens in de module door de fabrikant. Bij 10 % van de onbeschikbaarheden heb je nog steeds het raden naar de precieze oorzaak. Een recente aanpassing in de wetgeving voorziet alvast in een strengere wettelijke verankering voor het melden van een exacte oorzaak. Voldoende controle door het FAGG en sancties bij het niet naleven van deze wettelijke verplichting zijn onontbeerlijk.
  • Wij hadden graag gezien dat ook de patiënt via deze webapplicatie zelf het FAGG op de hoogte zou kunnen brengen van een onbeschikbaarheid.
  • Sommige tekorten, op dit moment zo’n 7%, wachten nog op een evaluatie door het FAGG, waarvan enkele reeds sinds de zomer. Om de website écht goed te laten werken, hopen wij dat het FAGG spoed zal zetten achter de beoordeling van de mogelijke gevolgen van deze tekorten.
  • In geval van “kritische onbeschikbaarheden” voorziet het FAGG in aanbevelingen. Je kunt deze consulteren – als je ze al vindt, want ze springen niet in het oog,- maar ze zijn niet geschreven op maat van de doorsnee consument. Ook voor sommige andere categorieën kan je wel wat duiding en advies gebruiken. Bijvoorbeeld voor de categorie “aanpassing behandeling mogelijk” die meteen de vraag oproept naar welke behandeling kan worden overgeschakeld.

We hebben het FAGG op de hoogte gebracht van deze bedenkingen.

Dit platform is een stap in de goede richting, maar lost nog lang niet alle problemen op. Wij eisen meer acties van de nationale en Europese gezondheidsautoriteiten om de onbeschikbaarheid van geneesmiddelen te vermijden en sneller op te lossen. Bovendien eisen wij dat de fabrikant, en niet de patiënt, opdraait voor de kosten van invoer uit het buitenland of wanneer overgeschakeld moet worden naar een duurder alternatief geneesmiddel. Recent werd een wetsvoorstel goedgekeurd dat hiervoor de wettelijke basis legt. Omdat de praktische uitvoering ervan verder uitgewerkt moet worden in een Koninklijk Besluit is het nog koffiedik kijken hoe en wanneer dit vorm zal krijgen in de realiteit.