Nieuws

Reclame voor Canestene: geen geneesmiddelen nodig voor een glimlach

18 maart 2020

We zagen de laatste weken geregeld reclame passeren voor het geneesmiddel, een product dat wordt gebruikt bij vaginale problemen. Na gebruik zouden vrouwen “hun glimlach terugvinden”. Wij hebben echter sterke bedenkingen bij het zelfgebruik van dit soort producten.

De firma pakt uit met een grootschalige campagne op nationale televisie voor het product Canestene, een crème voor een vaginale schimmelinfectie. Na gebruik zouden vrouwen “hun glimlach terugvinden”. Wij raden het zelfgebruik ervan echter sterk af.

Geen betrouwbare zelfdiagnose

Zelf medicatie nemen voor zulke problemen vereist uiteraard dat er een betrouwbare zelfdiagnose is. En daar loopt het mis. Uit onderzoek blijkt immers dat heel wat vrouwen vaak de bal misslaan in hun zelfdiagnose van vaginale infecties en daardoor dus onnodige of verkeerde geneesmiddelen innemen.

Want hoewel wij Canestene een nuttig geneesmiddel vinden, zijn wij van mening dat dit altijd door een arts moet worden voorgeschreven.

Onnodige bijwerkingen en verhoogde resistentie

Foutief zelfgebruik heeft immers heel wat consequenties. Zelf wordt je uiteraard onnodig blootgesteld aan de werkzame stof in dit geneesmiddel, namelijk clotrimazol. Maar ook aan de mogelijke bijwerkingen daarvan … Denk daarbij maar aan schilfervorming ter hoogte van de geslachtsdelen jeuk, huiduitslag, zwelling (oedeem), roodheid etc.

Bovendien kunnen de stoffen in zulke vaginale crèmes het rubber van condooms en aantasten, waardoor de anticonceptionele zekerheid en de bescherming tegen seksueel overdraagbare infecties verminderen gedurende de behandeling en tot 3 dagen erna.

Daarnaast heeft overbodig gebruik van zulke antischimmelmiddelen een nefaste impact op de resistentie-ontwikkeling. Infecties zullen daardoor steeds moeilijker te behandelen zijn …

Behandeling doorgaans niet nodig

Een behandeling is bij een vaginale infectie doorgaans trouwens volstrekt overbodig. De meeste infecties lossen zichzelf immers spontaan op. Een behandeling is pas aangewezen bij hinderlijke klachten.

Inbreuk op de wet

Door zulke reclame wordt het gebruik van dit geneesmiddel echter gestimuleerd voor indicaties waar het vaak niet noodzakelijk is. En dat strookt in onze ogen niet met de wetgeving op de publieksreclame.

Artikel 9, §1 van de wet op geneesmiddelen van 25 maart 1964 bepaalt dat "Alle reclame voor een geneesmiddel het rationele gebruik van dit geneesmiddel moet bevorderen …" Gezien deze reclame aanzet tot ongepast geneesmiddelengebruik, is het in strijd met het rationele gebruik van geneesmiddelen.

Herbeoordeling gevraagd

Het is echter niet de eerste maal dat Canestene uitpakt met zo’n reclamecampagne. In het verleden vroegen wij het FAGG reeds om een herbeoordeling van deze reclame. Wij dringen nu opnieuw aan bij het FAGG om zich opnieuw te buigen over deze reclame, gezien de gezondheidsbelangen die er op het spel staan.

Wil je onze beoordeling over dit of een ander geneesmiddel raadplegen? Dan kun je terecht in onze databank geneesmiddelen.

Naar onze databank geneesmiddelen