Dossier

Goedkopere geneesmiddelen

26 augustus 2015
goedkopere

Wist u dat er voor veel merkgeneesmiddelen meestal goedkopere alternatieven zoals de zogenaamde generieken bestaan met exact dezelfde werking? Door om een generisch of andere goedkoper medicijn te vragen, kunt u in vele gevallen geld besparen.

Wilt u weten hoeveel uw geneesmiddel kost, of er al dan niet een goedkopere variant bestaat en of het werkzaam en veilig is?

Generische geneesmiddelen zijn de goedkopere versies van originele medicijnen waarvan het patent vervallen is. Een farmaceutische firma die een nieuw werkzaam bestanddeel op punt stelt, neemt steeds een patent op die ontdekking. Zo kan het geneesmiddel zonder concurrentie op de markt worden gebracht en de investering worden gerecupereerd. Het patent vervalt na 20 jaar. Eenmaal die periode voorbij, hebben andere farmaceutische firma's het recht om dit geneesmiddel te kopiëren. Er bestaan dus enkel generieken voor originele geneesmiddelen waarvan het patent vervallen is. De meeste generieken dragen de naam van het werkzame bestanddeel (de DCI of 'dénomination commune internationale' bv. amoxicilline) gevolgd door de firmanaam (bv. EG, Mylan, Teva, Sandoz, Apotex).

Hoe vindt u gemakkelijk het goedkoopste medicijn?

In onze Databank geneesmiddelen vindt u de prijzen van alle bestaande geneesmiddelen: zo’n 6 500. Via deze tool kunt u eenvoudig nagaan of er voor het middel dat u moet nemen een goedkoper alternatief bestaat. Verder kunt u opzoeken hoeveel u moet betalen voor een bepaald geneesmiddel, als gewoon verzekerde of als verzekerde met verhoogde tegemoetkoming of voorkeursregeling. Zoekresultaten worden steeds voorgesteld in een tabel met alle mogelijke verpakkingen, alternatieven en up-to-date prijzen. Handig om uit te printen en mee te nemen naar arts of apotheker om samen het beste geschikte middel te kiezen qua prijs en gebruiksgemak.

Zijn generische geneesmiddelen even doeltreffend als originele geneesmiddelen?

Ja. Net als in andere landen, is in België de term ‘generisch geneesmiddel’ wettelijk duidelijk omschreven. Een generisch geneesmiddel moet hetzelfde actieve bestanddeel (werkzame stof) en dezelfde sterkte per eenheid (bv. 10 mg) bevatten als de originele specialiteit. Het moet gaan over dezelfde toedieningswijze. Bovendien moeten fabrikanten van generische geneesmiddelen in hun registratiedossier aantonen dat hun product bio-equivalent is met het originele geneesmiddel. Dat wil zeggen dat de hoeveelheid werkzame stof die door het organisme wordt opgenomen en de absorptiesnelheid identiek zijn met die van het originele middel. Als twee specialiteiten bio-equivalent zijn, kan dus aangenomen worden dat ze ook therapeutisch equivalent of even werkzaam en doeltreffend zijn. Dat houdt in dat een generisch geneesmiddel dezelfde effecten heeft als het origineel, maar dus ook dezelfde bijwerkingen.

Het generische middel kan op een aantal andere punten verschillen van het originele geneesmiddel, bijvoorbeeld op het vlak van kleur (andere kleurstoffen), vorm (tablet in plaats van capsule), vulstoffen (stoffen zonder effect die enkel nodig zijn voor het aanmaken van de geneesmiddelen, zoals zetmeel, lactose) of aantal tabletten/suppo’s per verpakking. Deze verschillen veranderen niets aan de kwaliteit of de werkzaamheid van het generische geneesmiddel.

Worden generische geneesmiddelen op dezelfde manier gecontroleerd?

Ja. De controle is even streng, maar de registratieprocedure is eenvoudiger. De fabrikant van generische geneesmiddelen is vrijgesteld van farmacologische, toxicologische en klinische tests omdat die al werden gedaan door de fabrikant van het originele geneesmiddel. Hij moet natuurlijk wel de bio-equivalentie van zijn product aantonen.

Waarom zijn ze goedkoper dan de originele geneesmiddelen?

Omdat het nu eenmaal kopieën zijn. Fabrikanten van generieken moeten niet meer investeren in onderzoek en klinische tests omdat ze gewoonweg een formule kopiëren. Om dit na te gaan, ga naar onze Databank geneesmiddelen.

Wat is een voorschrift op stofnaam?

Een voorschrift op stofnaam is een voorschrift waar de arts enkel de werkzame stof vermeldt, zonder echter een merknaam te preciseren. Met een voorschrift op stofnaam moet de apotheker een geneesmiddel afleveren dat behoort tot de groep van de "goedkoopste geneesmiddelen". In onze databank worden deze geneesmiddelen met een gele ster aangeduid.

Kan u uw arts / apotheker vragen om een goedkoper geneesmiddel voor te schrijven / af te leveren?

Niet voor elk geneesmiddel bestaat er een goedkopere variant, maar u hebt steeds het recht om uw arts te vragen of het bestaat. Door goedkopere alternatieven te kopen, verlicht u als consument uw geneesmiddelenfactuur. Maar ook het Riziv kan gevoelig besparen als goedkopere alternatieven worden verkozen boven duurdere merkgeneesmiddelen.