Dossier

Afval van geneesmiddelen

31 januari 2013
afval

Actieve bestanddelen van geneesmiddelen belanden vroeg of laat in de bodem en in het water. De grootste bron van die vervuiling moeten we zoeken in ons lichaam, dat restjes van werkzame bestanddelen uitscheidt. De oplossing ligt voor de hand: minder geneesmiddelen slikken.

Waar zit het probleem?

Wanneer wij vervallen geneesmiddelen in de vuilnisbak, het toilet of de gootsteen werpen of gieten, dan belanden de actieve bestanddelen vroeg of laat in de bodem en in het water. Maar de grootste bron van vervuiling is ons lichaam, dat restjes van werkzame bestanddelen uitscheidt. Onze uitwerpselen bevatten dus kleine chemische bestanddelen. Ondanks de zuivering van het afvalwater blijft een groot percentage van die werkzame stoffen intact. Zij komen in de natuur terecht. Een voorbeeld: 75% van de restdeeltjes van antibiotica blijft na zuivering nog in het water achter.

Welke gevolgen heeft dit?

Tot op heden kon geen onderzoek de effecten van deze stoffen op de mens aantonen, maar hetzelfde geldt niet voor waterfauna en -flora. Uit een onderzoek over bruine forel blijkt dat de blootstelling aan (restjes) pijnstillers bij die vis schade kan berokkenen aan verscheidene organen. Wellicht brengt dit de gezondheid van volledige vispopulaties in het gedrang. Gezien de alomtegenwoordigheid van bepaalde stoffen, is de waaier van mogelijke neveneffecten vrij breed. Het valt bovendien niet uit te sluiten dat op lange termijn ook de mens van deze vervuiling gevolgen ondervindt.

Beperk uw geneesmiddelengebruik

Door minder geneesmiddelen te slikken daalt ook de hoeveelheid chemische stoffen in onze uitwerpselen. Maar u kunt natuurlijk ook al minder geneesmiddelen kopen:
Verwacht niet bij elk bezoek aan uw arts dat hij u ook meteen een voorschrift geeft. Vele acute aandoeningen genezen spontaan. En er zijn ook geneesmiddelen waarvan de doeltreffendheid niet bewezen is.
Vraag uw arts waarvoor het geneesmiddel dat hij u voorschrijft, dient. Check ook of u het wel echt nodig hebt en of u de hele doos moet leegmaken.
Leg geen voorraden aan voor het geval u ooit die geneesmiddelen nodig zou hebben. Het is beter medicatie te kopen als u ze echt nodig hebt.
Koop de hoeveelheid die u nodig hebt, maar blijf redelijk. Wanneer u bijvoorbeeld hoofdpijn hebt, vraag uw apotheker dan het kleinste doosje.

Inzamelen en recycleren

Beperk de vervuiling door lege verpakkingen te scheiden van verpakkingen met vervallen geneesmiddelen.
Vervallen geneesmiddelen:
Gooi ze nooit in het toilet, noch bij het huishoudelijk afval.
Inzamelpunten: apotheken in Vlaanderen, Brussel en Wallonië; in dat laatste gewest ook in containerparken.
Worden aanvaard: blisters met geneesmiddelen, zonder doosje of bijsluiter, tubes met zalf en vervallen producten in flesjes van glas of plastic.
Laat de pillen in hun verpakking wanneer u ze naar de apotheek brengt. Maak ook de tubes niet leeg.
Lege verpakkingen en naalden:
Doosjes van karton, bijsluiters en glazen flesjes zijn geschikt voor recyclage. De (lege) blisters moet u bij het huishoudelijk afval werpen.
De spuit zonder de naald mag u in de vuilnisbak werpen. Naalden horen in een speciaal bakje dat u bij de apotheek kunt kopen. Nadien moet u dit bij het klein gevaarlijk afval (KGA) werpen. Doet een arts of verpleger de inspuiting, dan staat hij in voor de inzameling van de naald.