Nieuws

Voeding: problemen blijven terugkomen

27 januari 2011
votre alimentation en 2010

In 2010 onderzocht Test-Aankoop bijna 600 voedingsproducten of verkooppunten. Veel is nog voor verbetering vatbaar, maar we zagen ook positieve punten.

In 2010 checkte Test-Aankoop bijna 600 voedingsmiddelen en/of verkooppunten van voeding. Een derde daarvan (33 %) scoorden zwak of slecht. Tegelijk toont dit jaaroverzicht over voeding echter ook aan dat een positieve evolutie wel degelijk mogelijk is, mits alle actoren inspanningen doen.

Vijf pijlers

In ons jaaroverzicht besteden we extra aandacht aan vijf pijlers. 

  1. In welke mate worden er residuen, additieven en aroma’s aan onze voeding toegevoegd? 
  2. Is onze voeding echt gezond, eerlijk en lekker?
  3. Is de etikettering correct?
  4. Is het product conform de wet?
  5. Wat is verhouding prijs-kwaliteit van elk product?

Voor elk criterium hebben we telkens een aantal producten onder de loep genomen. Zitten er bijvoorbeeld nog veel pesticiden op fruit? Hoe vet zijn de frieten die we bij het frietkraam halen? Zijn Zeeuwse mosselen echt Zeeuws? Soms waren de resultaten positief, soms heel wat minder ...

Zout en bewaartemperaturen

In onze recentste onderzoeken hebben we ons toegespitst op verborgen zout en bewaartemperaturen. Helaas zijn de resultaten erg teleurstellend. De Belg krijgt dagelijks bijna twee keer zoveel zout binnen dan de 5 gram per dag die de WGO aanbeveelt. We stelden enkel in brood en ontbijtgranen gemiddeld lagere zoutgehaltes vast dan zes jaar geleden. Voor alle andere productcategorieën lagen de gemiddelde waarden even hoog of hoger dan in de vorige studie. We tillen er zwaar aan dat de zoutgehaltes zoals vermeld op de verpakkingen vaak niet stroken met de realiteit.

We gingen ook langs in 94 verkooppunten en checkten de bewaartemperatuur van 195 eetwaren. 49 % van de gecontroleerde stalen bleek te worden bewaard bij een temperatuur die niet binnen de wettelijke limieten valt.

Nu we deze resultaten kennen, vragen we dan ook een krachtdadigere aanpak door de overheid, en dit niet alleen met betrekking tot deze twee onderzoeken, maar tot voeding in het algemeen: een waterdichte wetgeving, voldoende controles en strenge sancties voor wie zich niet aan de wet houdt. Meteen een zware opdracht voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), dat het tweede decennium van zijn bestaan heeft aangevat.