Nieuws

Overwinning voor de consument: FAVV moet inspectieresultaten publiceren

20 mei 2014
publicité inspections afsca

De consument heeft het recht om de resultaten van de inspecties van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, kortweg FAVV, te kennen. Dat bevestigt het arrest van 15 mei van de Raad van State, die ons over de hele lijn gelijk gaf.

Wij strijden al enkele jaren voor meer transparantie op het gebied van voeding, maar ook op dat van gezondheid. Het arrest van de Raad van State van 15 mei komt tegemoet aan onze eis. Het oordeel luidde als volgt: "De openbaarheid van bestuursdocumenten is een fundamenteel recht dat in de Belgische rechtsorde door artikel 32 van de Grondwet wordt gewaarborgd" en "Openbaarheid is de regel, beslotenheid de formeel te motiveren uitzondering".

35% ongunstige controles

Hoewel de inspanningen van het FAVV voor het eerst hun vruchten hebben afgeworpen, werden er in 2013 over de hele distributiesector toch nog 35% ongunstige controles vastgesteld. Dit blijft een aanzienlijk percentage en er zijn eveneens enkele spelers die hardleers blijven.

In andere landen, waar de inspectieresultaten openbaar gemaakt worden, was er een duidelijke verbetering merkbaar op het vlak van de hygiëne. In Denemarken bijvoorbeeld, steeg het aantal gunstige rapporten op minder dan tien jaar tijd met maar liefst 25%.

Begrijpelijk en beschikbaar

Wij geloven in de efficiëntie van een transparante aanpak en hebben daarom een gedetailleerd voorstel uitgewerkt voor wat betreft de controle en publicatie van de inspectieresultaten. Dit voorstel is eerder al overgemaakt aan het FAVV en die heeft dat begin 2014 in grote mate gevolgd bij de bekendmaking van de inspectieresultaten. Niettemin blijven wij alert wat betreft de modaliteiten van de bekendmaking van de resultaten. Het is immers belangrijk dat de informatie begrijpelijk en beschikbaar is voor de consument.