Nieuws

Nog altijd nieuwe terugroepingen van producten met sesamzaad

07 januari 2021

Sinds september zijn er al honderden producten uit de rekken gehaald omdat ze verontreinigd sesamzaad bevatten. En de lijst blijft nog steeds aangroeien. In het sesamzaad werd ethyleenoxide teruggevonden, een stof die in Europa niet toegelaten is.

Koekjes, diepvriesbroodjes, beschuiten, bakmeel, ... In heel Europa werden de afgelopen maanden al honderden producten uit de handel gehaald omdat ze verontreinigd sesamzaad uit India bevatten. Consumptie ervan levert geen acuut gezondheidsrisico op, maar op langere termijn kan ethyleenoxide, een gewasbeschermingsmiddel, kankerverwekkend zijn.

Ethyleenoxide, bij ons verboden

In september al kwam het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) tot de vaststelling dat een partij sesamzaad uit India de maximale limiet ethyleenoxide overschreed. Dat is een desinfecteermiddel in gasvorm, dat onder meer moet vermijden dat producten gaan schimmelen. In Europa is het gebruik ervan verboden, maar in India niet. Op lange termijn en in grote hoeveelheden kan ethyleenoxide kankerverwekkend zijn, in kleine hoeveelheden is er geen acuut gevaar.

Lotnummer niet altijd gekend

Het FAVV probeerde zo snel mogelijk het probleem onder controle te krijgen door alle producten met verontreinigd sesamzaad uit de handel te halen, maar dat blijkt geen eenvoudige klus. Het probleem is dat sesamzaad in onze contreien meestal wordt verwerkt in zaden- of in bakmengelingen. Wanneer het wordt verwerkt of wordt gemengd met andere ingrediënten, krijgt het finale product een nieuw lotnummer. Een verdeler of een fabrikant die dat product opnieuw zou verwerken of herverpakken beschikt daardoor niet altijd over het initieel lotnummer van het sesamzaad. En net dát lotnummer is van belang om te weten of het tot de verontreinigde partij van Indiase afkomst behoort of niet.

Het FAVV voerde daarom systematische controles in op het onbewerkte sesamzaad dat werd ingevoerd in ons land. Maar uiteraard was er ondertussen al een aanzienlijke hoeveelheid sesamzaad in de handel gebracht en verwerkt. Ook daarvoor werden er aparte analyses en opvolging voorzien. En dan zijn er nog de producten die via andere Europese landen op onze markt terecht komen. De problematiek is in gans Europa intussen gekend, maar doordat België als eerste de problemen meldde, hebben wij wel een voorsprong in de analyses.

Geld terug

Heb je recent producten met sesamzaad aangekocht, dan kun je op de website van het FAVV controleren of jouw product op de lijst staat. Je kan de lijst met terugroepingen sorteren op datum van de recall, op merknaam of naam van de supermarkt, alsook op de verkoopsbenaming van het product. Als je zo’n besmet product kocht, dan kun je het terugbrengen naar de winkel en krijg je het aankoopbedrag terugbetaald.

Wij gingen zelf op pad en controleerden steekproefsgewijs of producten op de lijst wel degelijk uit de handel waren genomen én of je hier als consument over wordt geïnformeerd. Helaas troffen we hier en daar nog verontreinigde producten aan in de rekken, nl. bij Aveve en Albert Heijn. Reden temeer dus om de lijst met recalls op de website van het FAVV te verifiëren. Enkel bij Carrefour en Delhaize werd de consument geïnformeerd over de reden van de terugroeping en hing een persbericht uit met meer uitleg.