Nieuws

Leidingwater: veilig, maar prijzen verschillen

25 januari 2013
leidingwater

Leidingwater is niet alleen 50 tot 200 keer goedkoper dan flessenwater, het is ook veilig, gezond en lekker. We vonden in onze test geen problemen met de kwaliteit. Voor die zuiverheid betaalt u als consument mee. Maar dit raakt niet elke Belg even hard in zijn portefeuille.

Verhalen over waterlopen die cocaïne bevatten in Antwerpen, Brussel en Charleroi en over vissen die vervrouwelijken door te veel oestrogenen - afkomstig van de anticonceptiepil. Dat doet niet meteen naar de kraan grijpen…

Toch is er niet meteen reden tot ongerustheid: alle stalen leidingwater die Test-Aankoop onderwierp aan een grondige analyse waren in orde.

Geen reden tot ongerustheid, controles blijven wel nodig

We vonden geen pesticiden of schadelijke hoeveelheden nitraten, noch sporen van de zogenaamd “nieuwe” vervuilers zoals hormonen, antibioticaresiduen en andere reststoffen van geneesmiddelen terug in 40 stalen leidingwater afkomstig uit alle windstreken van het land. 

Voor die laatste reeks vervuilers bestaan er noch op nationaal vlak, noch op Europees vlak wettelijke normen. We beoordeelden daarom hun aanwezigheid in de mate van het meetbare. Voor pesticiden en nitraten bestaan er wel wettelijke normen, respectievelijk 0,1 µg/l en 50 mg/l. 

De conclusie van onze grondige analyse: u kunt met een gerust hart van het Belgische kraantjeswater drinken. Alle stalen waren in orde! 

Toch vragen we om het water altijd grondig te blijven analyseren. Bovendien zou meer wetenschappelijk onderzoek naar de gevolgen van de aanwezigheid van nieuwe vervuilers in het water meer dan welkom zijn. Ook voor de overheid zien we een opdracht: die zou normen moeten opstellen voor deze nieuwe vervuilers in het oppervlakte- en drinkwater.

Niet elke Belg gelijk voor de waterfactuur

Voor de zuiverheid van het water betaalt u als consument flink mee, maar niet iedereen betaalt evenveel – zo bleek uit onze prijsenquête.

Zo betaalt de Brusselaar het minst. De gemiddelde prijs (gebaseerd op een jaarlijks verbruik van 100 m³) bedraagt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest € 322,90, terwijl een Vlaming daarvoor gemiddeld € 371,07 betaalt en een Waal € 417,77.

Ook tussen de gemeenten onderling lopen de prijzen sterk uiteen. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn die prijsverschillen tussen de gemeenten het kleinst. Tussen de Vlaamse gemeenten Ranst en Steenokkerzeel loopt het verschil op tot 54,70 %. In Wallonië stellen we tussen de duurste en goedkoopste gemeenten zelfs een verschil vast van 119,40 %.

Watermaatschappijen zijn bij wet verplicht om alle kosten van de productie, levering, afvoer en sanering van drinkwater aan de eindgebruiker door te rekenen. Deze kosten variëren naar gelang de gebruikte waterbron en de hoeveelheid behandelingen die het water moet ondergaan. Dat verklaart voor een stuk de prijsverschillen.

Trouwens, die doorrekening van de kosten zorgde de laatste jaren voor een fikse stijging van de prijzen. Volgens Europa zou dit maatschappijen moeten toelaten de kwaliteit van het drinkwater te blijven garanderen.