Nieuws

Lasagne van Findus: de beperking van het systeem

11 februari 2013
lasagnes findus

De affaire rond het paardenvlees in de lasagnes van Findus toont meer dan ooit het belang aan van onze eisen met betrekking tot onafhankelijke controles door overheidsdiensten, goede traceerbaarheid en duidelijke informatie op het etiket van voedingsmiddelen. 

Vandaag is er een schandaal rond de aanwezigheid van paardenvlees in lasagnes die verondersteld worden rundsvlees te bevatten, maar wij zijn niet verbaasd...

In één van onze eerdere tests van broodjes met bereide filet american (2008) vonden wij reeds goedkoper varkensvlees terug in 42% van de gevallen. Bij 1 op de 4 broodjes was er zelfs meer dan de helft varkensvlees gebruikt. En dat terwijl volgens de wet filet americain uitsluitend mag bestaan uit puur mager rundvlees.

De beperkingen van autocontrole

Er is een tendens binnen Europa om zoveel mogelijk aan auto-controle en zelfregulering te doen. Dit geval toont aan dat we daar zeer voorzichtig mee moeten zijn, en dat onafhankelijke controles door performante overheidsdiensten onmisbaar blijven. Zelfs bij grote, gereputeerde bedrijven zoals Findus kan het dus fout lopen.

Het belang van goede traceerbaarheid

Het voorbeeld van de lasagnes van Findus is bijzonder sprekend: een Zweedse firma (Findus) laat ze aanmaken door een Frans bedrijf (Comigel) die dit uitbesteedt aan een Luxemburgs bedrijf (Tavola). Het vlees komt wel van Comigel dat daarvoor beroep doet op een Frans bedrijf (Spanghero) dat zelf het vlees uit Roemenië haalt. Het belang van een goede traceerbaarheid wordt daarmee bijzonder duidelijk.

De noodzaak aan informatie over de oorsprong op het etiket 

Indien de consument op het etiket alle details over het productieproces zou kunnen aflezen, zou hij misschien wel eens kritischer kunnen zijn. Dit schandaal toont aan dat onze eisen omtrent duidelijke en eerlijke informatie op het etiket meer dan ooit terecht zijn, in dit geval meer bepaald de informatie over de oorsprong van voedingsmiddelen. We weten dat fabrikanten zich hier sterk tegen verzetten, ten nadele van de consument. Hoe duidelijker, concreter en specifieker de informatie, hoe beter voor de consument.

Europese regels: meer en beter nodig!

De huidige wetgeving voorziet voor een beperkt aantal, vooral onverwerkte, soorten voeding specifieke regels aangaande de vermelding van de oorsprong. Er komen nieuwe Europese regels aan vanaf 2014, maar ook deze zijn volgens ons niet voldoende. De herkomstvermelding zou eveneens moeten worden voorzien voor vlees en melk gebruikt als ingrediënt, onverwerkt voedsel, producten met slechts één ingrediënt,...

Afwachtende houding Belgische overheden

Wij betreuren de afwachtende houding en de manier waarop gecommuniceerd wordt door de FOD Econonomie. Reeds half januari werd het probleem vastgesteld in Ierland en pas vandaag komen onze overheden in actie om uit te zoeken of er ook in België geen probleem is.

Op deze talrijke punten hopen wij beterschap te zien om te vermijden dat dit soort wantoestanden niet eeuwig blijft bestaan.