Nieuws

Kleurstoffen: strengere controles nodig

27 maart 2014
colorants

Snoepgoed en versiering voor cupcakes bevatten soms te veel kleurstoffen, zo blijkt uit onze test. Daarnaast is er meer onderzoek nodig voor bepaalde additieven. Doordat ze vaak voorkomen in voeding lopen kinderen risico op overschrijding van de dagelijkse norm. Wij eisen meer duidelijkheid.

Inleiding

Wilt u weten wat het nut en risico is van een bepaald additief of E-nummer?  

Kinderen plezieren met een prachtig versierde cupcake of een lekker snoepje, het lijkt onschuldig. Toch bevatten deze producten vaak meer kleurstoffen dan goed is. We controleerden daarom 30 soorten los verkocht snoepgoed, alsook enkele producten voor cupcakeversiering op de aanwezigheid van 15 kunstmatige kleurstoffen en één natuurlijke kleurstof.

Meer onderzoek nodig

E-nummers worden aan voedsel toegevoegd om de smaak te versterken, de houdbaarheid te verlengen of om het er beter te doen uitzien. Ze hebben zelf echter geen voedingswaarde. Voor de meeste E-nummer bestaat er een dagelijkse norm, de Aanvaardbare Dagelijkse Inname per kg lichaamsgewicht (ADI). Zolang deze ADI niet wordt overschreden, zijn er in principe geen risico’s.

Toch is er voor bepaalde additieven nog meer onderzoek nodig om elk risico uit te sluiten. Onder deze twijfelachtige additieven de zes zogenaamde Southamptonkleurstoffen die bij kinderen invloed zouden kunnen uitoefenen op hyperactief gedrag. Het feit dat E-nummers relatief vaak voorkomen in onze voeding zorgt er bovendien voor dat de ADI bij kinderen soms wordt overschreden.

Vooruitgang op het snoepfront

In 2007 bevatte het door ons geteste snoepgoed heel wat kleurstoffen met een wettelijke maximumlimiet, vier van de 50 producten waren bovendien wettelijk niet in orde. In het huidige onderzoek was een aanzienlijke verbetering merkbaar: geen enkel snoepje bevatte een verboden of Southamptonkleurstof en iets meer dan de helft bevatte geen andere twijfelachtige kleurstof.

Situatie cupcakeversiering: problematisch

Bij de cupcakeversieringen bleek de stand van zaken niet zo rooskleurig: zeven van de geteste producten bevatten twijfelachtige E-nummers, zes daarvan Southamptonkleurstoffen. Bovendien bleken twee producten de toegelaten concentraties fel te overschrijden.

Onze eis

Wij eisen dat er strenger wordt toegezien op het gebruik van kleurstoffen. Ze moeten duidelijk worden aangegeven en maximale concentraties moeten zo worden opgesteld dat de ADI niet kan worden overschreden.