Nieuws

Hogere bewaartemperatuur voor warme voeding

04 mei 2012
des plats plus chauds plus sûrs

Voeding die opgewarmd, warm bewaard of warm opgediend wordt moet vanaf nu een bewaartemperatuur hebben van 60° C.

Gelobby van een aantal sectoren resulteerde in 2011 in een aanpassing van de wet: de bewaartemperatuur van levensmiddelen die opgewarmd, warm bewaard of warm opgediend moeten worden, moest nog slechts 55° C bedragen in plaats van de eerdere 65° C. Europa was het niet eens met de verlaging; wij nog veel minder. Nu wordt de wet weer aangepast en gaat die bewaartemperatuur van 55° C naar 60° C.

Verlaging tot 55°C in 2011

De portie paella waarmee u tijdens de lokale braderij de honger stilt, de balletjes in tomatensaus die u in een wegrestaurant op uw bord krijgt, de dagschotel die het restaurant van uw bedrijf serveert. Het zijn slechts drie voorbeelden van levensmiddelen (van dierlijke oorsprong) die na bereiding nog enige tijd opgewarmd, warm bewaard en warm opgediend moeten worden.

De wet bepaalde sinds 2005 dat dit soort van voeding op ten minste 65° C moest worden bewaard. Een aantal sectoren vond dat echter een te hoge temperatuur en ijverde voor een verlaging. Die kwam er in mei 2011, toen een Koninklijk Besluit de bewaartemperatuur met liefst 10° C liet zakken tot 55° C.

Voor hun lobbywerk baseerden de sectoren zich onder meer op een advies van het Wetenschappelijk Comité van het Federaal Voedselagentschap (FAVV), waarin vermeld stond dat een temperatuur van 55° C nog aanvaardbaar is met het oog op de volksgezondheid. In hetzelfde advies van het comité stond echter ook dat een temperatuur lager dan 65° C ongunstige gevolgen zou kunnen hebben voor de kwaliteit van de levensmiddelen.

Wij uitten tegenwerpingen

Wij plaatsten van bij het begin grote vraagtekens bij deze verlaging van de bewaartemperatuur. Niet alleen omdat bij een temperatuur van 55° C totaal geen veiligheidsmarge meer ingebouwd is, maar ook omdat wij door onze talrijke onderzoeken een goed oog hebben op de praktijk. De realiteit is immers dat de wettelijke bewaartemperaturen op het terrein vaak niet worden nageleefd. Als 55° C dan nog als aanvaardbaar kan worden beschouwd, dan zet een lagere temperatuur de deur open voor de uitgroei van ziekteverwekkende kiemen en voor de vorming van toxines.

Ook kritiek van Europa

Met onze kritiek stonden we niet alleen. Ook de Europese Commissie adviseerde de Belgische overheid om de minimale temperatuur voor warme gerechten weer op te trekken van 55° C naar 60° C. Recent werd dan opnieuw een advies gevraagd van het Wetenschappelijk Comité van het FAVV. In maart 2012 heeft het comité zich akkoord verklaard om de wet weer aan te passen en de temperatuur te verhogen tot 60° C.

Ook al vinden wij dat nooit had moeten worden afgestapt van de oorspronkelijke 65° C, toch zijn wij tevreden met dit compromis, dat een zekere veiligheidsmarge inbouwt. Het spreekt vanzelf dat wij de naleving van deze nieuwe wettelijke bewaartemperatuur geregeld zullen controleren op het terrein.