Nieuws

Glyfosaat: onafhankelijk onderzoek is cruciaal

26 april 2017
Glyfosaat onafhankelijk onderzoek is cruciaal

De Monsanto papers brengen de geloofwaardigheid van het Europese Voedselagentschap ernstig in het gedrang. Test-Aankoop vraagt dringend opheldering en meer financiële armslag voor het agentschap zodat het zelf onafhankelijk onderzoek kan (laten) uitvoeren.

Is glyfosaat kankerverwekkend of niet? In maart 2015 werd die stof als “waarschijnlijk” kankerverwekkend geclassificeerd door het Internationaal Centrum voor Kankeronderzoek (IARC), een deel van de Wereldgezondheidsorganisatie. Enkele maanden later spreken twee Europese agentschappen dat tegen: het Europese Voedselagentschap EFSA concludeert dat er geen gevaar is voor de mens, en het Europees Agentschap voor chemische stoffen ECHA bevestigt dat maar waarschuwt wel voor mogelijk oogletsel. Dat alles is verre van geruststellend. Zeker nu er in de media sprake is van de Monsanto papers: uit een lek van mailverkeer tussen medewerkers van het bedrijf blijkt dat Monsanto, de grootste producent van glyfosaat, studies en wetenschappers beïnvloedde om positieve studies te schrijven over die stof.

Wat wij daarvan denken

De Monsanto papers hekelen opnieuw het gebrek aan transparantie van de Europese instellingen met betrekking tot sommige studies die in aanmerking worden genomen, en doet zelfs twijfelen aan de onafhankelijkheid van enkele deskundigen.
Wij zijn van mening dat het niet langer kan dat het Europese Voedselagentschap EFSA voor zijn evaluaties moet steunen op onderzoeken die uitgevoerd zijn door of in opdracht van de fabrikanten zelf. Die instantie moet de nodige financiële middelen krijgen om na te gaan of wetenschappelijk onderzoek goed gevoerd is en om desnoods zelf onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren . Daartoe zou een fonds moeten worden opgericht waarin de betrokken industrieën geld storten en waarmee EFSA zijn werk kan doen. Dit naar het voorbeeld van het Europese Geneesmiddelenagentschap.

Onze eisen i.v.m. glyfosaat

  • Het moet worden verboden om de producten waarvan nationaal wordt erkend dat ze glyfosaat bevatten, te gebruiken op plaatsen waar het risico op blootstelling hoog is, dus bv. bij particulieren en bij gebruik op openbare plaatsen zoals scholen, ziekenhuizen en langs spoorwegen.
  • Het onderzoek naar ecologisch verantwoorde alternatieven voor glyfosaat in de landbouw moet worden versneld.
  • Er moet grondiger worden onderzocht welke invloed glyfosaat kan hebben op kwetsbare groepen van personen zoals zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven, kinderen en landbouwers.
  • Wij pleiten ervoor om de vergunning van glyfosaat uit voorzorg niet te verlengen. Die boodschap hadden wij, samen met de Bond Beter Leefmilieu en Greenpeace, al doorgegeven aan enkele federale ministers, in de hoop dat ons land dat standpunt zou innemen op Europees niveau. Helaas was de federale regering niet gevoelig voor onze argumenten. Wij zetten echter door om de verkoop van glyfosaat voorgoed te stoppen. We blijven druk uitoefenen op alle niveaus van de Belgische en Europese overheid om de regelgeving te verscherpen.